Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | TAYLOR WOODOROW | BIRSE RAIL | TRANSCO | BRITISH POLYTHENE INDUSTRIES | VEHICLE SERVICES ROYAL MAIL GROUP | ASTRAZENECA | HUNTSMAN PETROCHEMICALS | BRADFORD&BINGLEY | PORT OF LONDON AUTHORITY | ST REGIS PAPER COMPANY


BRITISH POLYTHENE INDUSTRIES - program rehabilitacji

British Polythene Industries jest brytyjskim przedsiębiorstwem produkcyjnym zatrudniającym 3 500 pracowników, działającym w branży tworzyw sztucznych.

Jednym z podstawowych problemów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników British Polythene Industries była absencja związana z urazami mięśniowo-szkieletowych jakich doznawali pracownicy firmy. Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego związanego z ręcznym przemieszczaniem ciężarów oraz przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie okazało się niewystarczająca. Postanowiono wdrożyć program rehabilitacji dla osób cierpiących w wyniku urazów mięśniowo-szkieletowych. Propozycja wprowadzenia programu rehabilitacji spotkała się z dużym uznaniem Zarządu.

Program rehabilitacji został wdrożony w całym przedsiębiorstwie przy współudziale przedstawicieli pracowników i objął swoim zakresem następujące działania:
  • pracownicy z urazami uzyskali dostęp do 3 tys. specjalistów (osteopatów, chiropraktyków i fizykoterapeutów),
  • zapewniono natychmiastową pomoc lekarską w ciągu 24-48 godzin każdemu pracownikowi, który doznał urazu,
  • za zgodą poszkodowanych pracowników, terapeuci przesyłali ekspertom firmy dokładny raport choroby, w celu zapewnienia właściwej pomocy i wsparcia osobom powracającym po wypadku do pracy,
  • zapieniono dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego zarówno osobom po doznanych urazach, jak i zdrowym pracownikom.

Osiągnięte korzyści:

Wprowadzenie programu rehabilitacji wyraźnie zmniejszyło poziom absencji pracowników, przyczyniając się także do zwiększenia ich produktywności i obniżenia kosztów związanych z absencją.

„Plan rehabilitacyjny okazał się dobrym rozwiązaniem wdrożonym w ramach Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Znalazł on uznanie zarówno wśród pracowników jak i kierownictwu, przynosząc również korzyści przedsiębiorstwu’’.

Andy Colllinson, Dyrektor ds. BHP, BPI

W szczególności w wyniku realizacji programu rehabilitacyjnego:
  • o ponad 80% spadła liczba dni absencji spowodowanej urazami mięśniowo-szkieletowymi – średnio czas absencji został skrócony z 26 do 4 dni,
  • tylko 16% pracowników odsyłanych do fizykoterapeutów kwalifikowało się na zwolnienie lekarskie,
  • 70% pracowników, którzy odnieśli urazy było zdolnych do pracy, a 14% ograniczono obowiązki,
  • znacznie spadła liczba odszkodowań wypłacanych pracownikom z tytułu poniesionych urazów,
  • znacznie podniósł się poziom kultury bezpieczeństwa.

Koszt-korzyść:

W 2001 roku oszacowano wstępne koszty realizacji programu rehabilitacyjnego na ok.16 tysięcy funtów. Były to przede wszystkim koszty  ok. 400 zabiegów leczniczych (średnio 3 zabiegi na pracownika).

Firma oszacowała, że na każdy 1 funt wydany zaoszczędzi kolejnych 12 funtów. Według prognozy zainwestowane 16 tys. funtów przyniesie oszczędności rzędu 192 tys. funtów, co stanowi 176 tys. oszczędności każdego roku.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP