Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zarządzanie strategiczne BHP | Perspektywa rozwoju | Perspektywa procesów wewnętrznych | Perspektywa klientów wewnętrznych | Perspektywa finansowa | Mierniki


Perspektywa procesów wewnętrznych obejmuje procesy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy realizowane w przedsiębiorstwie.  Do podstawowych procesów zarządzania BHP wynikających z wymagań obowiązującego  prawa należy zaliczyć przede wszystkim:
  • proces identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego,
  • proces monitorowania warunków pracy,
  • proces realizacji działań korygujących i zapobiegawczych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • proces szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • proces komunikacji wewnętrznej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • proces identyfikacji i wdrażania do praktyki przedsiębiorstwa wymagań prawnych i innych wymagań zewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nadrzędnym celem realizacji wymienionych  procesów jest zapewnienie zgodności realizacji działań w obszarze bezpieczeństwem i higieną pracy z wymaganiami obowiązującego  prawa.

Lista przedstawionych procesów nie jest kompletna i nie może stanowić jedynej i uniwersalnej, a może jedynie wspomóc identyfikację procesów zarządzania BHP w przedsiębiorstwie. Warto tutaj zaznaczyć, że teoretycy zarządzania nie są zgodni co do liczby procesów, które powinny zostać zidentyfikowane i opisane w celu skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Sugerowana przez nich liczba procesów waha się od 3-4 aż do 100. To, jaki przyjmie się w przedsiębiorstwie stopień szczegółowości i ile procesów się opisze zależy od specyfiki firmy, stopnia jego złożoności oraz celów zastosowania podejścia procesowego.

Więcej informacji o procesach bezpieczeństwa i higieny pracy znajdą Państwo w dziale Zarządzanie procesowe BHP;

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP