Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zarządzanie strategiczne BHP | Perspektywa rozwoju | Perspektywa procesów wewnętrznych | Perspektywa klientów wewnętrznych | Perspektywa finansowa | Mierniki


Perspektywa finansowa odnosi się do kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo wskutek niewłaściwych warunków pracy oraz nakładów na realizację procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawowym celem perspektywy jest optymalizacja kosztów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy przy jednoczesnym zapewnieniu, że przedsiębiorstwo będzie spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP.

Więcej informacji na temat analiz ekonomicznych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy znajdą Państwo w dziale Koszty i korzyści.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP