Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2006 | 2/2006 | 3/2006 | 4/2006 | 5/2006 | 6/2006 | 7-8/2006 | 9/2006 | 10/2006 | 11/2006 | 12/2006

BEZPIECZEŃSTWO PRACY.  NAUKA I PRAKTYKA

NR 12 (423) GRUDZIEŃ 2006


Koszty i korzyści wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach
Jan Rzepecki

W artykule przedstawiono wyniki badania kosztów i korzyści wdrażania systemów zarządzania BHP w przedsiębiorstwach. Dokonano porównania kosztów wdrażania i utrzymania systemów zarządzania BHP z kosztami realizacji wymagań wynikających z przepisów.

Ograniczanie zapylenia na stanowiskach pracy
Marzena Smolarek

"W pracy omówiono działania podejmowane przez zakład w celu zmniejszenia zapylenia na stanowiskach pracy oraz narażenie na pyły w zakładzie BARLINEK S.A. przy ul. Przemysłowej 1 w Barlinku, w latach 2000 - 2004. Materiałem były wyniki badań środowiskowych przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Myśliborzu Laboratorium Higieny Pracy.
Z oceny wynika, że mimo podejmowanych inwestycji modernizacyjnych, które zmniejszyły stężenia pyłów na stanowiskach pracy, liczba narażonych pracowników oraz liczba pracujących w przekroczeniach dopuszczalnych norm pyłów nie zmniejszyła się. Ze względu na wzrost zatrudnienia oraz powstawanie nowych wydziałów liczba pracowników narażonych oraz pracujących w przekroczeniach zwiększa się."

Czy telefony komórkowe zakłócają pracę kardioimplantów?
Andrzej Krawczyk, Anna Pławiak-Mowna, Edward Koźluk

Artykuł prezentuje problematykę badań stymulatorów serca eksponowanych na sztucznie generowane pole elektromagnetyczne przez systemy telefonii komórkowej. Autorzy koncentrują się na analizie wpływu terminali doręcznych (badania literaturowe) oraz anten bazowych (badania własne). Opisano dokładnie procedurę badawczą in vivo związaną z analizą wpływu anteny bazowej. Przedstawiono wyniki badań oraz wskazówki dla bezpiecznego stosowania kardioimplantów.

Hydrofilowe środki ochrony skóry - nowe rozwiązania
Joanna Kurpiewska, Jolanta Liwkowicz

"Na stanowiskach pracy, gdzie z różnych przyczyn nie można używać rękawic ochronnych jednym ze sposobów ograniczenia kontaktu skóry rąk ze szkodliwymi substancjami jest pokrycie jej nieprzepuszczalną dla substancji szkodliwych powłoką, którą tworzą środki ochrony skóry.
W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym podjęto badania zmierzające do opracowania nowoczesnego hydrofilowego środka ochrony skóry z wykorzystaniem dostępnych na rynku syntetycznych hydrożeli i zapewniającego jednocześnie dobrą ochronę."

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
 Grudzień 2006