Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2006 | 2/2006 | 3/2006 | 4/2006 | 5/2006 | 6/2006 | 7-8/2006 | 9/2006 | 10/2006 | 11/2006 | 12/2006

BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA

NR 4 (415) KWIECIEŃ 2006


Tezaurusy z dziedziny bezpieczeństwa pracy
Agnieszka Młodzka-Stybel

Tezaurusy stanowią ważne narzędzie wspomagające proces wyszukiwania informacji. Tezaurus "Bezpieczeństwo pracy i ergonomia", utrzymywany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, jest spójny z tezaurusem CIS/ILO. W ostatnich latach utworzony został Tezaurus Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, w wersjach językowych krajów członkowskich UE. W artykule omówiono te tezaurusy oraz przedstawiono kierunki prac związanych z aktualizacją Tezaurusa CIOP-PIB, prowadzące do poprawy efektywności wyszukiwania w zasobach informacyjnych Instytutu.

Występowanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca a praca zawodowa
Joanna Bugajska, Anna Jędryka-Góral, Maria Konarska

"Obserwowany w ostatnich dwóch dziesięcioleciach wzrost występowania choroby niedokrwiennej serca w społeczeństwie spowodował zainteresowanie środowisk naukowych oraz ogółu społeczeństwa czynnikami ryzyka związanymi z tą chorobą. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest obniżanie się wieku chorych, u których w przebiegu choroby niedokrwiennej serca występuje zawał serca. Zainteresowanie budzi również wpływ stylu życia oraz stresu wynikającego z wykonywanej pracy na występowanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca.
W artykule przedstawiono klasyfikację czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca według AHA, metody oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, oraz wyniki pracy dotyczącej występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca w dwóch grupach zawodowych: wśród kierowników i pracowników fizycznych."

Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy
Anna Łuczak, Krystyna Zużewicz

Zawód kierowcy należy do kategorii trudnych i niebezpiecznych, i z tego względu od wykonujących go osób wymaga się szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Artykuł poświęcony jest problematyce zmęczenia kierowców. Omówiono w nim różne kategorie zmęczenia związane z pracą kierowcy, ich przyczyny, wpływ zmęczenia kierowcy na bezpieczeństwo jazdy oraz podstawowe zasady zapobiegania zmęczeniu podczas prowadzenia pojazdu.

Pochłaniacze par i gazów organicznych - warunki i zasady ich stosowania
Piotr Pietrowski

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zasadami funkcjonowania pochłaniaczy par substancji organicznych i gazów organicznych w aspekcie warunków ich rzeczywistego użytkowania. Scharakteryzowano wpływ na czas ochronnego działania pochłaniaczy jaki mają temperatura i wilgotność powietrza, stężenie substancji organicznej oraz rodzaj pochłanianych substancji. Ponadto określono zasady prawidłowego doboru i użytkowania pochłaniaczy.

Przykład wdrażania i funkcjonowania systemu monitorowania bezpieczeństwa pracy na placu budowy
Artur Stala, Andrzej Dąbrowski

W artykule omówiono system monitoringu bezpieczeństwa i higieny pracy wdrożony przez firmę SKANSKA na budowie "Złote Tarasy" w Warszawie. Zwrócono uwagę na poszczególne elementy tego sytemu (z ich uzasadnieniem i opisem sposobu funkcjonowania) i jego kompleksowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem roli generalnego wykonawcy (służby bhp i innych służb projektu) oraz podwykonawców, a także opisano wpływ tego systemu na ograniczanie wypadków.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
    Kwiecień 2006