Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2006 | 2/2006 | 3/2006 | 4/2006 | 5/2006 | 6/2006 | 7-8/2006 | 9/2006 | 10/2006 | 11/2006 | 12/2006

BEZPIECZEŃSTWO PRACY.  NAUKA I PRAKTYKA

NR 1 (412) STYCZEŃ 2006


Młodzi pracownicy - bezpieczny start
Małgorzata Milczarek

W artykule przedstawiono problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy młodych pracowników. Statystyki pokazują, że jest to grupa szczególnie narażona na wypadki i urazy. Powodem jest brak doświadczenia i niedojrzałość osób młodych, a także brak pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa i troski o własne zdrowie, które kształtują się w trakcie edukacji szkolnej. Proponowane działania profilaktyczne skierowane są do nauczycieli, rodziców i pracodawców.

Zagrożenia chemiczne w przemyśle farmaceutycznym
Magdalena Galwas

Pracownicy przemysłu farmaceutycznego mogą być narażeni na wiele niebezpiecznych substancji chemicznych. W artykule omówiono główne zagrożenia związane z dermalnym i inhalacyjnym narażeniem na substancje farmakologicznie czynne. Przedstawiono substancje z grupy przeciwnowotworowych cytostatyków, hormonów sterydowych oraz antybiotyków zaklasyfikowanych do niebezpiecznych farmaceutyków. Przedstawiono także zasady kontroli narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje farmaceutyczne.

Niekontrolowane procesy spalania jako źródła powstawania dioksyn i furanów
Małgorzata Szewczyńska, Elżbieta Ekiert, Małgorzata Pośniak

Artykuł zawiera ogólne informacje dotyczące procesów niekontrolowanego spalania jako źródeł powstawania trwałych związków organicznych, w tym dioksyn i furanów. W artykule przedstawiono podstawowe przepisy prawne dotyczące uwalniania dioksyn do środowiska oraz omówiono zagrożenia zdrowia człowieka związane z ich emisją.

Poligrafia i kserografia - rozwój, technologie, zagrożenia
Ivan Makhniashvili, Joanna Kowalska

Poligrafia to jedna z największych gałęzi przemysłu lekkiego. Sporą jej część stanowi drukowanie gazet i czasopism z zastosowaniem czterech technik: druku wypukłego, offsetowego, wklęsłodruku oraz sitodruku. Najbardziej popularny jest druk offsetowy. Wśród krajowych zakładów poligraficznych i punktów kserograficznych prawie 56% stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające mniej niżej 10 pracowników. W artykule omówiono zagrożenia związane z takimi czynnikami szkodliwymi, jak: substancje chemiczne, pyły, hałas i drgania mechaniczne, mikroklimat, promieniowanie (podczerwone, nadfioletowe, laserowe, magnetyczne, elektromagnetyczne), czynniki mechaniczne, które mogą występować na stanowiskach pracy w zakładach poligraficznych i kserograficznych.

Badania uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego w pomieszczeniach do prac biurowych i koncepcyjnych
Anna Kaczmarska, Witold Mikulski, Małgorzata Pawlaczyk-Łuszczyńska

W artykule przedstawiono wyniki badań analizy uciążliwości hałasu niskoczęstotliwościowego występującego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w pomieszczeniach biurowych. W ramach badań przeprowadzono pomiary wielkości akustycznych charakteryzujących ten rodzaj hałasu oraz ankietę wśród osób zatrudnionych na tych stanowiskach.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
    Styczeń 2006