Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2006 | 2/2006 | 3/2006 | 4/2006 | 5/2006 | 6/2006 | 7-8/2006 | 9/2006 | 10/2006 | 11/2006 | 12/2006

BEZPIECZEŃSTWO PRACY.  NAUKA I PRAKTYKA

NR 11 (422) LISTOPAD 2006


Wyposażenie i techniczne środki ochronne do prac na wysokości
Andrzej Dąbrowski

W artykule omówiono wyposażenie pracy oraz techniczne środki ochronne, których zastosowanie zmniejsza ryzyko zawodowe podczas wykonywania prac na wysokości. Szczególną uwagę zwrócono na przeznaczenie i zakres zastosowania oraz zasady bezpieczeństwa użytkowania: wyposażenia do przenoszenia pracowników, kładek (pomostów) wznoszących się, mostków lub kładek dachowych, rusztowań, drabin, balustrad ochronnych, pokryw zabezpieczających otwory w podłożu oraz siatek bezpieczeństwa.

Prawna ochrona pracy (1)
Barbara Krzyśków

W artykule przedstawione zostały podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Artykuł ten jest wstępem do dalszych publikacji zawierających konkretyzację obowiązków pracodawcy w zależności od gałęzi gospodarki lub rodzajów prac wykonywanych u danego pracodawcy.

Składki i świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS - funkcjonowanie systemu
Jan Rzepecki

W artykule przedstawiono zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących od 1 kwietnia 2006 r. Dokonano analizy wydatków na świadczenia z funduszu ubezpieczenia wypadkowego ZUS w latach 2003 - 2005, porównując je z dochodami ze składek. Zaproponowano kierunki zmian w obowiązujących przepisach dotyczących różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w celu zwiększenia motywacji do podejmowania działań prewencyjnych w przedsiębiorstwach.

Zawody trudne i niebezpieczne. Stres w pracy mechaników lotniczych
Andrzej Najmiec, Maria Widerszal-Bazyl

W artykule przedstawiono wyniki badań psychospołecznych warunków pracy w grupie mechaników lotniczych. Uwzględniono w nich model stresu obejmujący trzy wymiary: wymagania w pracy, możliwość wpływu na pracę (kontrola) oraz wsparcie społeczne.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
 Listopad 2006