Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2002-2007 | 2002-2007 | Materiały konferencyjneNauka i normalizacja na rzecz rozwoju i stosowania Środków ochrony indywidualnej

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

pod patronatem:
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY,
Komitetu Horyzontalnego
Jednostek Notyfikowanych
w Obszarze Dyrektywy Dotyczącej
Środków Ochrony Indywidualnej

Kraków, 12-14 września 2005 r.
Szanowni Państwo,
Z wymagań prawa Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jednolitego rynku wewnętrznego wynika, że Środki ochrony indywidualnej stosowane w środowisku pracy i życia powinny zapewniać możliwie największe bezpieczeństwo w przewidywanych warunkach używania oraz być dostosowane do cech i potrzeb użytkowników. Ze względu na różnorodność zagrożeń, zróżnicowaną intensywność występowania zagrożeń, a także – coraz częściej dostrzegane aspekty ergonomiczne procesu pracy, konieczne jest upowszechnianie wyników prac o charakterze badawczym i wdrożeniowym prowadzonych w celu opracowania nowych metod badań i kryteriów oceny, a także wprowadzenie systemu szkoleń, narzędzi wspomagających dobór środków ochrony indywidualnej, jak również nowych materiałów czy konstrukcji do tych środków. Elementami wspierającymi te procesy powinny być dialog i wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami badawczymi i certyfikującymi, użytkownikami tych środków, ich projektantami i producentami.

Poszerzenie Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie, a wspólnego rynku europejskiego o nowe podmioty gospodarcze, stwarza dodatkową potrzebę wymiany informacji i doświadczeń, szczególnie z zakresu dostosowania Środków ochrony indywidualnej do zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i ergonomii określonych w dyrektywie 686/EWG/89, a także procedur oceny zgodności oraz systemu nadzoru nad rynkiem.

Wychodząc naprzeciw tym powszechnym oczekiwaniom, zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie środków ochrony indywidualnej do udziału w międzynarodowej konferencji pt.: „Nauka i normalizacja na rzecz rozwoju i stosowania środków ochrony indywidualnej”, która odbędzie się w dniach 12-14.09.2005 r. w Krakowie. W szczególności zaproszenie to kierujemy do przedstawicieli jednostek notyfikowanych, instytucji sprawujących nadzór nad rynkiem producentów oraz pracodawców i użytkowników środków ochrony indywidualnej.

Konferencja jest organizowana pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki i Pracy oraz Komitetu Horyzontalnego Jednostek Notyfikowanych w Obszarze Dyrektywy Dotyczącej Środków Ochrony Indywidualnej, w ramach projektu „Centre for Testing and Measurement for Improvement of Safety of Products and Working Life” (TEST-PRO-SAFETY-LIFE), realizowanego w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Przewodniczący
dr inż. Daniel Podgórski


ORGANIZATOR
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

TEMATYKA KONFERENCJI
Program konferencji będzie obejmować następujące obszary tematyczne:


  • nowe kierunki w rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz materiałach stosowanych do produkcji środków ochrony indywidualnej,

  • metody badawcze i kryteria oceny parametrów ochronnych i użytkowych środków ochrony indywidualnej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zagrożeń i oceny skuteczności w warunkach użytkowania,

  • zasady oraz metody i narzędzia wspomagające dobór i bezpieczne stosowanie środków ochrony indywidualnej,

  • zagadnienia z zakresu normalizacji i certyfikacji oraz nadzoru nad rynkiem w obszarze środków ochrony indywidualnej.

Tematyka konferencji będzie dotyczyć wszystkich rodzajów środków ochrony indywidualnej, czyli:
sprzętu ochrony układu oddechowego, odzieży ochronnej, hełmów ochronnych, środków ochrony rąk, środków ochrony nóg, środków ochrony oczu i twarzy, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, środków ochrony słuchu.

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w dniach 12–14 września 2005 r., w Krakowie, w hotelu „Sheraton”, ul. Powiśle 7.

JĘZYK KONFERENCJI
Wszystkie teksty referatów powinny być opracowane w języku angielskim. Ich prezentacje podczas obrad będą odbywały się w języku polskim lub angielskim, z zapewnieniem symultanicznego tłumaczenia. Teksty prezentowanych referatów będą opublikowane w języku angielskim, a ich streszczenia w języku polskim i angielskim.

TERMINY

  • zgłaszanie uczestnictwa i wpłacanie opłat rejestracyjnych 30 czerwca 2005 r.

  • nadsyłanie pełnych tekstów referatów 30 czerwca 2005 r.

PROGRAM KULTURALNY
Przewidywany program imprez towarzyszących konferencji obejmuje uroczystą kolację w Collegium Maius, najstarszym budynku uniwersyteckim w Polsce, połączoną z jego zwiedzaniem.

OPŁATA KONFERENCYJNA
Opłata konferencyjna wynosi w przypadku wpłacania:
       do 30 kwietnia 2005 r. 750 PLN
       po 30 kwietnia 2005 r. 850 PLN

Opłata ta obejmuje: udział w obradach, komplet materiałów konferencyjnych, obiady oraz udział w uroczystej kolacji.

REZERWACJA NOCLEGÓW
Rezerwacji noclegów będzie można dokonać za pośrednictwem SEKRETARIATU KONFERENCJI, w położonych w pobliżu miejsca konferencji hotelach:

Ibis”,         ul. Syrokomli 2        pok. 1-os. – PLN 225/noc pok. 2-os. – PLN 310/noc
Monopol”,   ul. Św. Gertrudy 6     pok. 1-os. – EUR 54/noc  pok. 2-os. – EUR 68/noc
Rezydent”, ul. Grodzka 9          pok. 1-os. – EUR 54/noc  pok. 2-os. – EUR 68/noc
Royal”,      ul. Św. Gertrudy 26/29 pok. 1-os. – PLN 160/noc pok. 2-os. – PLN 240/noc
Wawel”,     ul. Poselska 22        pok. 1-os. – PLN 260/noc pok. 2-os. – PLN 380/noc

Opłaty za noclegi będą regulowane przez uczestników konferencji indywidualnie.

RADA NAUKOWA
Przewodniczący:
prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
- Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, (Polska)

Członkowie:
dr inż. Eberhard Christ - Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit
- BIA, (Niemcy)
dr hab. inż. Witold Gądor prof. CIOP-PIB - Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Pafstwowy Instytut Badawczy, (Polska)
dr Sven van der Gijp
- TNO Prins Maurits Laboratory, (Holandia)
prof. dr hab. inż. Leon Gradof
- Politechnika Warszawska, (Polska)
prof. Ingvar Holmer - National Institute for Working Life
- NIWL, (Szwecja)
inż. Eero Korhonen - Finnish Institute of Occupational Health
- FIOH, (Finlandia)
dr inż. Joachim Lambert - Commission for Occupational Health and Safety and Standardization
- KAN, (Niemcy)
prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan
- Główny Instytut Górnictwa, (Polska)
dr Helena Makinen - Finnish Institute of Occupational Health
- FIOH, (Finlandia)
inż. Alain Mayer - Institut National de Recherche et de Sécurité
- INRS, (Francja)
inż. Karl-Heinz Noetel
- Hauptverband Berufsgenossenschaften (HVBG), (Niemcy)
dr inż. Peter Paszkiewicz - Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit
- BIA, (Niemcy)
dr hab. inż. Edward Szucht prof. CIOP-PIB
- Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, (Polska)
dr hab. Bogusław Więcek prof. P¸
- Politechnika Łódzka, (Polska)
dr hab. inż. Jan Wojtysiak
- Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, (Polska)

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący: dr inż. Daniel Podgórski
V-ce Przewodniczący dr inż. Katarzyna Majchrzycka
dr inż. Dariusz Pleban
Członkowie: dr inż. Grażyna Bartkowiak
dr inż. Krzysztof Baszczyfski
mgr Katarzyna Bociek
dr inż. Ewa Kotarbifska
dr inż. Grzegorz Owczarek
dr inż. Piotr Pietrowski
mgr Bożena Popowicz
dr inż. Małgorzata Suchecka
mgr Katarzyna Tulkis

PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ
W celu zgłoszenia udziału w konferencji prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa i przesłanie jej do Komitetu Organizacyjnego w terminie do dnia 30 kwietnia 2005 r. pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

W sprawach dotyczących konferencji prosimy kontaktować się z Sekretariatem Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Ochron Osobistych
ul. Wierzbowa 48,
90-133 Łódź

Katarzyna Tulkis
tel. (0 22) 623 36 78
fax. (0 22) 84 00 811
e-mail: katul@ciop.pl

Katarzyna Bociek
tel. (0 42) 678 19 63,
fax. (0 42) 678 19 15,
e-mail: kaboc@ciop.lodz.pl

KRAKÓW
Kraków to miejsce wyjątkowe na mapie Polski, które zostało umieszczone na liście 12 polskich obiektów Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wyjątkowość ta wypływa z niepowtarzalnego w skali kraju dziedzictwa kulturowego objawiającego się w takich miejscach jak: Wawel - miejsce koronacji i siedziba polskich królów, Kościół Mariacki z słynnym ołtarzem Wita Stwosza, Rynek
Główny - największy rynek w Europie, najstarsza polska uczelnia Uniwersytet Jagielloński, na którym studiowali: Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski i Karol Wojtyła, unikalna dzielnica
Kazimierz - dawniej odrębne miasto, a dziś jedno z najoryginalniejszych świadectw żydowskiego dziedzictwa. Historia i teraźniejszość sprawiły, że Kraków jest wspaniałym miastem sztuki, kultury i nauki co miało niewątpliwie wpływ na przyznanie mu w 2000 roku zaszczytnego tytułu Miasta Kultury Europejskiej.Hotel SHERATON położony jest nad brzegiem Wisły przy ul. Powiśle 7. Z jego okien można podziwiać zamek królewski na Wawelu, a do Starego Miasta można dotrzeć spacerem po przejściu 10 minut.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP