Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 42. edycja konkursu - informacje | Wyniki 41. edycji konkursu | Wyniki 40. edycji konkursu | Wyniki 39. edycji konkursu | Wyniki 38 edycji konkursu | Wyniki 37 edycji konkursu | Wyniki 36 edycji konkursu | Wyniki 35 edycji konkursu | Wyniki 34 edycji konkursu | Wyniki 33 edycji konkursu | Wyniki 32 edycji konkursu | Wyniki 31 edycji konkursu | Wyniki 30 edycji konkursu | Wyniki 29 edycji konkursu

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 42. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.


Celem Konkursu jest włączenie pracodawców i pracowników w przedsięwzięcia związane z poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Konkurs jest realizowany w trzech kategoriach:
- kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne
- kategoria B – prace naukowo-badawcze
- kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne

Wnioski Konkursowe należy składać:
- do terenowych Rad Naczelnej Organizacji Technicznej - do 31 maja 2014 r. (kategoria A),
- do Sekretariatu Konkursu - do 31 sierpnia 2014 r. (kategorie A, B, C).

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi do 31 grudnia 2014 r.

Nowy Regulamin Konkursu

Wnioski konkursowe - ściągnij i wypełnij


Sekretariat  Konkursu:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83, fax (22) 623 32 64
e-mail: ciop@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP

Sprawozdanie z 41. edycji Konkursu (pdf) ...

zobacz

Sprawozdanie z 40. edycji Konkursu  (pdf) ...

zobacz

Sprawozdanie z 39. edycji Konkursu  (pdf) ...

zobacz