Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 42. edycja konkursu - informacje | Wyniki 41. edycji konkursu | Wyniki 40. edycji konkursu | Wyniki 39. edycji konkursu | Wyniki 38 edycji konkursu | Wyniki 37 edycji konkursu | Wyniki 36 edycji konkursu | Wyniki 35 edycji konkursu | Wyniki 34 edycji konkursu | Wyniki 33 edycji konkursu | Wyniki 32 edycji konkursu | Wyniki 31 edycji konkursu | Wyniki 30 edycji konkursu | Wyniki 29 edycji konkursu

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy


Wyniki 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Kategoria: Rozwiązania techniczne i organizacyjne

NAGRODA I STOPNIA:      
Poprawa bezpieczeństwa pracy w górniczych wyrobiskach eksploatacyjnych poprzez wdrożenie systemu PECM z modułem Gather

Autorzy:
-  Marek Jaszczuk, Stanisław Szweda, Józef Markowicz z Politechniki Śląskiej
  w Gliwicach; Wydział Górnictwa i Geologii;  Instytut Mechanizacji Górnictwa
- Joanna Rogala-Rojek, Dariusz Jenczmyk,  Aleksander Piecha
 z Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach
- Jacek Stankiewicz, Marcin Szczurkowski, Michał Warzecha
 z ELSTA Sp. z o.o. w Wieliczce


NAGRODY II STOPNIA:
Program „Zgłoś zagrożenie bezpieczeństwa”

Autorzy:
- Dariusz Loska, Przemysław Gostomski, Jan Płaza, Jan Szrajber, Leszek Majczyna,  Mariusz Kondracki, Łukasz Stańczak z Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku


Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przez prowadzenie instruktaży metodą „5 MINUT DLA BEZPIECZEŃSTWA”
Autorzy:
-  Waldemar Mróz, Eugeniusz Małobęcki, Marek Steczek z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach
- Agnieszka Szczygielska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB w Warszawie


Bezprzewodowy system wspierania logistykidla transportu podziemnego WLSS
Autorzy:
- Przemysław Wiszniowski, Dariusz Babecki, Marek Bełza, Tomasz Szpak, Tomasz Mazur, Michał Łempicki, Krzysztof Zych, Radosław Bełza, Dawid Nakonieczny z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach


NAGRODY III STOPNIA:
Pomost sztucznego dna szybu stosowany w układach ochronnych transportu pionowego z wykorzystaniem dyssypacji energii

Autorzy:
- Mariusz Szot, Stanisław Prusek, Jan Szymała, Krzysztof Paradowski, Łukasz Szot, Bogusław Kubiś, Łukasz Hankus, Bogusław Gawliczek, Łukasz Małecki, Marcin Witek z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach


Bielszowicki system ładowania otworów strzałowych o długości powyżej 70 m
Autorzy:
- Andrzej Szymusiak, Zbigniew Bator, Tomasz Kosz, Mirosław Michalik z Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej


Stałe środki dostępu między dwoma poziomami jako systemowe rozwiązania techniczne w zakresie organizacji pracy na wysokości wewnątrz i na zewnątrz hal naprawczych w Sekcjach Napraw i Eksploatacji Taboru w „Kolejach Mazowieckich – KM” sp. z o.o.
Autor:
- Jacek Bocheński z „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o. w Warszawie
.


Kategoria: Prace naukowo-badawcze


NAGRODA I STOPNIA:
Wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej do szkolenia pracowników w zakresie postępowania w czasie prac szczególnie niebezpiecznych

Autorzy:
- Andrzej Grabowski, Marcin Milanowicz, Jarosław Jankowski z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB w Warszawie


AGRODA II STOPNIA:
SafeAR – system podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem technologii Rozszerzonej Rzeczywistości

Autorzy:
- Dariusz Michalak,  Łukasz Jaszczyk, Teodor Winkler  z Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach


NAGRODA III STOPNIA:
Metoda neutralizacji zużytych emulsji olejowych

utorzy:
- Waldemar Polowski, Janusz Wszołek, Kazimierz Czechowski,  Łukasz Janczewski
 z Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie- Ściagnij opisy nagrodzonych pracy i listę prac wyróżnionych ...


ORGANIZATORZY KONKURSU:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

oraz
• Ministerstwo Gospodarki
• Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT)

współpraca:
• Ministerstwo Zdrowia
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Państwowa Inspekcja Pracy
• Urząd Dozoru Technicznego
• Wyższy Urząd Górniczy
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
• Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
• Ogólnopolskie Porozumienie Związków ZawodowychFUNDATORZY NAGRÓD 40. EDYCJI KONKURSU:

• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
•  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
•  Urząd Dozoru Technicznego
•  Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
•  Fiat Auto Poland S.A.
•  Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej
•  Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
•  Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.
•  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
•  Team Prevent Sp. z o.o.

Pani Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT- NOT ufundowała ponadto nagrody rzeczowe w postaci trzech rocznych prenumerat „Przeglądu Technicznego”.


PARTNERZY PROMUJĄCY KONKURS:

• Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP