Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 42. edycja konkursu - informacje | Wyniki 41. edycji konkursu | Wyniki 40. edycji konkursu | Wyniki 39. edycji konkursu | Wyniki 38 edycji konkursu | Wyniki 37 edycji konkursu | Wyniki 36 edycji konkursu | Wyniki 35 edycji konkursu | Wyniki 34 edycji konkursu | Wyniki 33 edycji konkursu | Wyniki 32 edycji konkursu | Wyniki 31 edycji konkursu | Wyniki 30 edycji konkursu | Wyniki 29 edycji konkursu

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

XXXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy  


Wyniki 36 edycji Konkursu  

Na XXXVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy nadesłano 74 prace.
Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:

 • rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce - 66 prac
 • prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce - 8 prac

Zgłoszone prace dotyczyły:  

 • hałasu i wibracji
 • zagrożeń chemicznych i pyłowych
 • urazów mechanicznych
 • zagrożeń elektrycznych, wybuchowych i pożarowych
 • zagrożeń polami elektromagnetycznymi
 • środków ochrony indywidualnej
 • ogólnej uciążliwości pracy

Fundatorzy nagród:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
 • Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.
 • Fiat Auto Poland S.A.
 • Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Polimex-Mostostal S.A.
 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.
 • SKANSKA S.A.


Dokumentacja fotograficzna uroczystości wręczenia nagród 36. edycji Konkursu, 2 grudnia 2008 r.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP