Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 42. edycja konkursu - informacje | Wyniki 41. edycji konkursu | Wyniki 40. edycji konkursu | Wyniki 39. edycji konkursu | Wyniki 38 edycji konkursu | Wyniki 37 edycji konkursu | Wyniki 36 edycji konkursu | Wyniki 35 edycji konkursu | Wyniki 34 edycji konkursu | Wyniki 33 edycji konkursu | Wyniki 32 edycji konkursu | Wyniki 31 edycji konkursu | Wyniki 30 edycji konkursu | Wyniki 29 edycji konkursu

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy
Wyniki 33 edycji konkursu za 2004 r.


Wyniki 33 edycji konkursu

Fundatorzy nagród 33 edycji konkursu

Na 33 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy nadesłano 42 prace. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:
  • rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce - 35 prac
  • prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służace poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce - 7 prac

Zgłoszone prace dotyczyły:

  • hałasu i wibracji
  • zagrożeń chemicznych i pyłowych
  • urazów mechanicznych
  • zagrożeń elektrycznych, wybuchowych i pożarowych
  • żagrożeń polami elektromagnetycznymi
  • środków ochrony indywidualnej
  • ogólnej uciążliwości pracy

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP