Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 42. edycja konkursu - informacje | Wyniki 41. edycji konkursu | Wyniki 40. edycji konkursu | Wyniki 39. edycji konkursu | Wyniki 38 edycji konkursu | Wyniki 37 edycji konkursu | Wyniki 36 edycji konkursu | Wyniki 35 edycji konkursu | Wyniki 34 edycji konkursu | Wyniki 33 edycji konkursu | Wyniki 32 edycji konkursu | Wyniki 31 edycji konkursu | Wyniki 30 edycji konkursu | Wyniki 29 edycji konkursu

Ogólnopolski Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Wyniki 34. edycji Konkursu na rok 2005


Wyniki 34. edycji Konkursu


Na 34 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy nadesłano 74 prace. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:
  • rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce - 60 prac
  • prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służace poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce - 14 prac

Zgłoszone prace dotyczyły:
  • hałasu i wibracji
  • zagrożeń chemicznych i pyłowych
  • urazów mechanicznych
  • zagrożeń elektrycznych, wybuchowych i pożarowych
  • żagrożeń polami elektromagnetycznymi
  • środków ochrony indywidualnej
  • ogólnej uciążliwości pracy

FUNDATORZY NAGRÓD W 34 EDYCJI KONKURSU

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Koksownia „Przyjaźń” Sp. z o.o.
Fiat Auto Poland S.A.
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Skanska S.A.
ZakładyAzotowe Puławy S.A.

Dokumentacja fotograficzna uroczystości wręczenia nagród 34. edycji Konkursu

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP