Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 42. edycja konkursu - informacje | Wyniki 41. edycji konkursu | Wyniki 40. edycji konkursu | Wyniki 39. edycji konkursu | Wyniki 38 edycji konkursu | Wyniki 37 edycji konkursu | Wyniki 36 edycji konkursu | Wyniki 35 edycji konkursu | Wyniki 34 edycji konkursu | Wyniki 33 edycji konkursu | Wyniki 32 edycji konkursu | Wyniki 31 edycji konkursu | Wyniki 30 edycji konkursu | Wyniki 29 edycji konkursu

29 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy


Laureaci XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Sponsorzy edycji (poza Organizatorami):


Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Fiat Auto Poland S.A.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A.

Na 29 edycję corocznego otwartego Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy za 2000 r. nadesłano 98 prac. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach:
 • rozwiązania techniczne i organizacyjne
  zastosowane w praktyce - nadesłano 85 prac,
 • prace naukowo-badawcze
  z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce w zakładach pracy - nadesłano 13 prac.

Zgłoszone prace dotyczyły:
 • zagrożeń chemicznych i pyłowych - 21 prac
 • hałasu i wibracji - 6 prac
 • urazów mechanicznych - 27 prac
 • uciążliwości pracy - 11 prac
 • zagrożeń elektrycznych, wybuchowych i pożarowych - 11 prac
 • zagrożeń polami elektromagnetycznymi - 4 prace
 • środków ochrony indywidualnej i zbiorowej - 2 prace
 • innych zagrożeń - 16 prac

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93