Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 42. edycja konkursu - informacje | Wyniki 41. edycji konkursu | Wyniki 40. edycji konkursu | Wyniki 39. edycji konkursu | Wyniki 38 edycji konkursu | Wyniki 37 edycji konkursu | Wyniki 36 edycji konkursu | Wyniki 35 edycji konkursu | Wyniki 34 edycji konkursu | Wyniki 33 edycji konkursu | Wyniki 32 edycji konkursu | Wyniki 31 edycji konkursu | Wyniki 30 edycji konkursu | Wyniki 29 edycji konkursu

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy


Wyniki 41. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy
Na 41. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy nadesłano:
  • 70 prac w kategorii - Rozwiązania techniczne i organizacyjne (rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce),

  • 6 prac w kategorii - Prace naukowo-badawcze (prace naukowo-badawcze, które mogą być wykorzystane w praktyce).


Opisy nagrodzonych pracy i listę prac wyróżnionych ...pdfORGANIZATORZY KONKURSU:

• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
• Ministerstwo Gospodarki
• Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT)

współpraca:
• Ministerstwo Zdrowia
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Państwowa Inspekcja Pracy
• Urząd Dozoru Technicznego
• Wyższy Urząd Górniczy
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
• Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
• Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych


FUNDATORZY NAGRÓD FINANSOWYCH 41. EDYCJI KONKURSU:

•  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
•  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
•  Urząd Dozoru Technicznego
•  T-Mobile Polska S.A.
•  Grupa Lotos S.A.
•  Skanska S.A.
•  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
•  Koksownia Przyjaźń S.A.

Naczelna Organizacja Techniczna FSNT-NOT (3 roczne prenumeraty „Przeglądu Technicznego”)


Sekretariat  Konkursu:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83, fax (22) 623 32 64
e-mail: ciop@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP