Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2007 | 2/2007 | 3/2007 | 4/2007 | 5/2007 | 6/2007 | 7-8/2007 | 9/2007 | 10/2007 | 11/2007 | 12/2007

BEZPIECZEŃSTWO PRACY.  NAUKA I PRAKTYKA

NR 3 (426) MARZEC 2007


Telepraca - lepiej w domu, czy w biurze?
Andrzej Najmiec, Bożena Kurkus-Rozowska

Telepraca zwiększa szanse zatrudnienia osób niepełnosprawnych, starszych, kobiet w ciąży oraz młodych matek. W stosunku do tradycyjnego systemu organizacji pracy zmieniają się dwie zasadnicze właściwości pracy: czas i miejsce. Wpływa to na zmianę warunków pracy, komunikowania, kontroli itd. Jednym słowem, zmienia się prawie wszystko - poza pracownikiem. Jak oceniają telepracę sami telepracownicy - na to pytanie odpowie niniejszy artykuł.

Czynniki stresu w zarządzaniu firmą
Marcin Żemigała

W związku z obejmującą każdą sferę życia i każdy niemalże okres w życiu człowieka współzależnością człowiek - organizacja (przedsiębiorstwo, firma) nieuchronne wydaje się powstawanie pewnych napięć na tej właśnie linii. Stawia to przed menedżerami wyzwanie radzenia sobie ze stresem organizacyjnym zarówno pracowniczym, jak i menedżerskim. Skuteczny kierownik powinien umieć identyfikować podstawowe czynniki stresu (stresory). Stres jest procesem, którego nie można złagodzić w prosty sposób, za pomocą doraźnych działań bądź jednorazowych akcji, potrzebna jest długotrwała strategia łagodzenia stresu organizacyjnego.

Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego z hałasem ultradźwiękowym
Witold Mikulski, Bożena Smagowska

Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy w Polsce jest określony jako hałas, w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych. W Polsce ocenę narażenia na hałas ultradźwiękowy wykonuje się na podstawie (równoważnego i maksymalnego) poziomu ciśnienia akustycznego w tercjowych pasmach częstotliwości (o częstotliwościach środkowych z przedziału od 10 kHz do 40 kHz). W artykule przedstawiono: metodę pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy, wartości dopuszczalne hałasu ultradźwiękowego oraz metodę oceny ryzyka zawodowego wynikającego z ekspozycji na hałas ultradźwiękowy. Zamieszczono również przykładowe wyniki pomiarów i oceny hałasu ultradźwiękowego na przykładowym stanowisku pracy.

Potrzeby w zakresie nowelizacji znormalizowanych metod oznaczania substancji chemicznych na stanowiskach pracy
Ewa Gawęda

W artykule przedstawiono potrzeby w zakresie nowelizacji wielu norm polskich dotyczących metod pomiaru stężeń substancji szkodliwych, które nie są odpowiednie do nowych wartości dopuszczalnych. Ponadto omówiono problem zbyt małej oznaczalności wielu metod podanych w PN w świetle obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań i pomiarów oraz znowelizowanej normy europejskiej EN 482. Wskazano nie wymagające przeprowadzenia badań sposoby zwiększenia oznaczalności metody do poziomu 0,1 wartości NDS, które mogą być w niektórych przypadkach zastosowane.

Użytkowanie nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej - komfort pracy
Grażyna Bartkowiak, Anna Marszałek

W artykule omówiono czynniki wpływające na kształtowanie się mikroklimatu pod odzieżą na podstawie wymiany ciepła między organizmem a otoczeniem. Przedstawiono wyniki badań fizjologicznych uzasadniających ograniczenie czasu stosowania nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej. Opisano również sposoby zmniejszania dyskomfortu pracy w tego rodzaju odzieży ochronnej oraz zasady jej bezpiecznego użytkowania.

Zagrożenia biologiczne w oczyszczalniach ścieków komunalnych
Małgorzata Gołofit-Szymczak, Lidia Zapór

Pracownicy oczyszczalni ścieków są narażeni na szkodliwe czynniki biologiczne: wirusy (gatunki z rodzaju polio, Coxsackie, ECHO, Rotawirusy, Adenowirusy, Norwalk oraz HAV, HIV i HCV), bakterie (np.: Escherichia, Proteus, Yersinia, Pseudomonas, Micrococcus, Salmonella spp., Legionella spp., Mycobacterium spp.), grzyby (Aspergillus spp., Candida spp.,Cryptococcus spp., Penicillum spp., Cladosporium spp., Alternaria spp., Geotrichum spp., Scopurialopsis brevicaulis) oraz pasożyty. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób narażonych na ich działanie. Mogą wywoływać choroby alergiczne, infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych oraz przewodu pokarmowego. W artykule przedstawiono działania ograniczające narażenie na te czynniki.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
     Marzec 2007