Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2007 | 2/2007 | 3/2007 | 4/2007 | 5/2007 | 6/2007 | 7-8/2007 | 9/2007 | 10/2007 | 11/2007 | 12/2007

BEZPIECZEŃSTWO PRACY.  NAUKA I PRAKTYKA

NR 1 (424) STYCZEŃ 2007


Prawna ochrona pracy. Partycypacja pracownicza w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Barbara Krzyśków

Artykuł zawiera omówienie form partycypacji pracowniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Unii Europejskiej i prawodawstwie polskim z uwzględnieniem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Ergonomia w dyrektywach i normach
Maria Konarska

Celem norm tworzonych w Europejskim Komitecie (CEN) jest wspomaganie realizacji dyrektyw europejskich. Normy CEN z zakresu ergonomii (opracowywane w Komitecie Technicznym - TC 122) zawierają kryteria, podstawy metodyczne, wytyczne, które służą do projektowania stanowisk pracy oraz oceny ryzyka zawodowego spowodowanego czynnikami uciążliwymi fizycznego i psychospołecznego środowiska pracy oraz niektórymi aspektami organizacji stanowiska.

Wybrane zagrożenia w środowisku pracy - prognozy i priorytety badawcze Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Agnieszka Młodzka-Stybel

W artykule omówiono prognozy na temat narastających zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy, opracowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Wśród narastających zagrożeń, w opracowanych dotychczas raportach Agencji wymieniono wybrane czynniki fizyczne, biologiczne, psychofizyczne i psychospołeczne oraz zagrożenia wieloma czynnikami łącznie. Przedstawiono także wyniki prognoz i priorytety badawcze w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Badania materiałów filtracyjnych stosowanych do ochrony układu oddechowego przed aerozolami promieniotwórczymi zawierającymi radon i produkty jego rozpadu
Krzysztof Makowski, Krystian Skubacz

Wciąż istnieją zagrożenia, w odniesieniu do których brak jest zdefiniowanych wymagań oraz ustalonych metod badań sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO). W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań elementów filtracyjnych służących do ochrony układu oddechowego przed aerozolami promieniotwórczymi. Otrzymane wyniki badań wskazują na konieczność wprowadzenia dodatkowych testów SOUO przewidzianego do ochrony przed takimi aerozolami.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Styczeń 2007