Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Piece | Krajalnice | Miesiarka do ciast | Ubijarka cukiernicza | Wywrotnice podnoszące | Przesiewacze do mąki | Myjki i czyszczarki do blach i innego wyposażenia piekarni | Dzielarko - zaokrąglarki | Smażalki do pączków | Żelownice

Myjki i czyszczarki do blach i innego wyposażenia piekarni


 Myjki i czyszczarki do blach przeznaczone są do mechanicznego usuwania zanieczyszczeń powstających podczas procesu pieczenia pieczywa. Należą do nich głównie fragmenty mas ciastowych i cukierniczych pozostających na blachach po zakończeniu wypieku oraz innego wyposażenia pomocniczego wykorzystywanego podczas wypieku pieczywa.
  Wyjęte z pieca blachy, formy piekarnicze i inne wyposażenie pomocnicze wykorzystane do produkcji ciast i mas cukierniczej powinny zostać mechanicznie oczyszczone zgrubnie skrobakiem lub odpowiednim do tego celu narzędziem. Wstępnie oczyszczone blachy i inny asortyment układane są do komory myjki. Wysoka temperatura wody dochodząca do 90oC wraz z detergentami sprawia iż wszelkie zabrudzenia cukiernicze zostają zmyte co spełnia wymagania higieniczne.
  Czyszczarki do mechanicznego usuwania zanieczyszczeń z blach piekarniczych zarówno perforowanych jak i gładkich stosowanych podczas wypieku pieczywa umożliwiają szybkie i dokładne usunięcie zanieczyszczeń z ich powierzchni oraz umożliwiają jednoczesne nakładanie na oczyszczone blach cienkiej warstwy oleju spożywczego przeciwdziałającego przyklejaniu się wypiekanego pieczywa do ich powierzchni.

Typowe zagrożenia podczas pracy przy obsłudze myjek:

  • zagrożenie porażenia prądem elektrycznym

  • zagrożenia poparzeniem podczas wyjmowania umytych elementów z komory myjki;

  • zagrożenia skaleczeniem o krawędzie blach;

  • zagrożenia upadkiem spowodowane śliska powierzchnią;

  • stały kontakt z wodą, przemoczenie i związane z tym konsekwencje zdrowotne;

  • zagrożenia pochwyceniem, wplataniem podczas czyszczenia blach na czyszczarce mechanicznej;

  • zagrożenia uderzeniem przez blachę wkładaną do czyszczarki;


 


Rys. 7. Myjka i czyszczarka do blach


Zasady bezpieczeństwa pracy podczas czyszczenia blach w myjkach i czyszczarkach.

  Pracownik korzystający z myjki i czyszczarki do blach musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi tych urządzeń. Powinien być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak fartuch ochronny, czepek, rękawice, odpowiednie obuwie antypoślizgowe chroniące przed wilgocią. Wokół myjki powinna być rozłożona maty antypoślizgowa umożliwiającą swobodny odpływ z niej wody. Pomieszczenie powinno posiadać dobrą wentylację z uwagi na wilgoć i podwyższoną temperaturę.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP