Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Piece | Krajalnice | Miesiarka do ciast | Ubijarka cukiernicza | Wywrotnice podnosz±ce | Przesiewacze do m±ki | Myjki i czyszczarki do blach i innego wyposażenia piekarni | Dzielarko - zaokr±glarki | Smażalki do p±czków | Żelownice

Przesiewacze do m±ki


 Przesiewacz do m±ki służy do jej przesiewania i dostarczania do linii produkcyjnej pieczywa. Mechaniczny przesiewacza przeznaczony jest do oczyszczania m±ki z zanieczyszczeń.
Rys. 6. Przesiewacz do m±ki


  Zazwyczaj wyposażony jest w stolik jezdny przeznaczony do kładzenia worka z m±k±. Lej wsypowy umożliwia wsyp m±ki do przesiewacza. Kształt rury wysypowej umożliwia bezpo¶rednie dozowanie m±ki do np. miesiarki.

Typowe zagrożenia podczas pracy przy obsłudze przesiewaczy m±ki to:

  • porażenie pr±dem elektrycznym;

  • uderzenie przez wózek z workiem m±ki;

  • pochwycenie przez ruchome elementy sita przesiewowego;

  • szkodliwe działanie pyłów m±ki unosz±cych się w powietrzu podczas przesiewania;

  • wybuch na skutek nagromadzenia się pyłu m±cznego w powietrzu;

  • upadkiem np. worka z m±k±;


Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wywracania mas cukierniczych i ciast.
  Pracownik korzystaj±cy z przesiewcza m±ki musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi tego urz±dzenia oraz być wyposażeni w odpowiednie ¶rodki ochrony indywidualnej, takie jak fartuch ochronny, czepek, rękawiczki, odpowiednie obuwie antypo¶lizgowe.
  Należy przestrzegać zasad ergonomii przy załadunku worków na wózek jezdny.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP