Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Piece | Krajalnice | Miesiarka do ciast | Ubijarka cukiernicza | Wywrotnice podnoszące | Przesiewacze do mąki | Myjki i czyszczarki do blach i innego wyposażenia piekarni | Dzielarko - zaokrąglarki | Smażalki do pączków | Żelownice

Ubijarki cukiernicze


  Ubijarki cukiernicze przeznaczone są do mieszania mas cukierniczych, ubijania kremów, śmietany, białka jajek a także obróbki mas cukierniczych wymagających podgrzewania i ubijania jednocześnie przeznaczonych do wypieku ciast lub pieczywa.

Rys. 4. Ubijarka cukiernicza.


  Ubijarkę mają mechanizm do podnoszenia i opuszczania dzieży oraz wózek przystosowany do jej przewożenia. Jako wyposażenie do ubijarek stosowane są dzieże wykonane ze stali kwasoodpornej o pojemności do 80 litrów co zapewnia wystarczającą wydajność w małych i średnich zakładach cukierniczych. Wózki transportowe do dzież umożliwiają łatwe transportowanie gotowych mas cukierniczych do miejsca wyrobu ciasta. Miesidła hakowe, ramowe, ubijaki rózgowe a także palnik gazowy do podgrzewania dzieży pozwalają na wykonywanie szerokiego asortymentu mas cukierniczych.

Typowe zagrożenia podczas pracy przy obsłudze ubijarek do mas cukierniczych to:

  • porażenie prądem elektrycznym;

  • uderzenie przez ruchome elementy ubijarki;

  • pochwycenie przez ruchome elementy ubijarki;

  • poparzenie przez palnik gazowy ubijarki;

  • poparzenie i dzieże z masą cukierniczą;

  • wybuch na skutek niesprawnej instalacji gazowej/podłączeniowej ubijarki;

  • zapylenie składnikami sypkimi (mąka, cukier);


Zasady bezpieczeństwa pracy podczas ubijania mas cukierniczych.

  Piekarze przystępując do pracy przy ubijarce powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie pozwalające na obsługę tego typu urządzeń. Muszą być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak fartuch ochronny, czepek, rękawiczki, odpowiednie obuwie antypoślizgowe.
  Ręczne przemieszczanie dzieży ze składnikami lub gotową mieszanką mas cukierniczych powinno odbywać się na przeznaczonym do tego wózku. Podczas przemieszczanie dzieży z surowcami lub gotową masą cukierniczą powinna ona być przykryta w celu ochrony jej zawartości przed przypadkowym dostaniem się zanieczyszczeń.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP