Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Piece | Krajalnice | Miesiarka do ciast | Ubijarka cukiernicza | Wywrotnice podnoszące | Przesiewacze do mąki | Myjki i czyszczarki do blach i innego wyposażenia piekarni | Dzielarko - zaokrąglarki | Smażalki do pączków | Żelownice

Miesarka do ciast  Miesiarka służy do przygotowania ciasta do wypieku pieczywa. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem wykonywania ciast jest miesianie składników potrzebnych do produkcji pieczywa w miesiarkach spiralnych. Są one nowoczesnym urządzeniami wykorzystywanymi do miesiania wszystkich rodzajów ciast. Spiralny kształt miesidła zapewnia intensywną i wydajną pracę a także uzyskanie najlepszych parametrów technologicznych ciasta poprzez napowietrzenie i spulchnienie wraz z dokładnym wymieszaniem składników, nawet przy niewielkiej ich ilości w dzieży. Zastosowane elektroniczne systemy sterowania pozwalają na zaprogramowanie dowolnego cyklu pracy i zachowanie go pamięci miesiarki. Dodatkowym rozwiązaniem stosowanym w miesiarkach jest pomiar temperatury ciasta znajdującego się w dzieży. Materiał z którego wykonane są elementy mające kontakt ze składnikami i gotowym ciastem wykonane są ze stali kwasoodpornej. Obsługę miesiarki ułatwia samoczynne blokowanie wózka z dzieżą.

Typowe zagrożenia podczas pracy przy miesiarkach do ciast:

  • zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym;

  • zagrożenie uderzeniem elementami miesiarki;

  • szkodliwe działanie pyłów unoszących się w powietrzu podczas napełniania dzieży mąką, proszkiem do pieczenia i innymi składnikami do produkcji pieczywa;

  • zagrożenie pochwyceniem przez ruchome elementy miesiarki;

Rys. 3. Miesiarka do ciast


Zasady bezpieczeństwa pracy podczas miesiania ciast.

  Ciastowy obsługujący miesiarkę powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie pozwalające na obsługę tego typu urządzeń, a także odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak fartuch ochronny, czepek, odpowiednie obuwie antypoślizgowe.
  Ręczne przemieszczanie dzieży z składnikami lub gotowym ciastem powinno odbywać się na wózku. Podczas przemieszczania dzieży z ciastem powinna ona być przykryta w celu ochrony jej zawartości przed przypadkowym dostaniem się zanieczyszczeń.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93