Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Piece | Krajalnice | Miesiarka do ciast | Ubijarka cukiernicza | Wywrotnice podnoszące | Przesiewacze do mąki | Myjki i czyszczarki do blach i innego wyposażenia piekarni | Dzielarko - zaokrąglarki | Smażalki do pączków | Żelownice

Wywrotnice podnoszące


  Wywrotnice do mas cukierniczych i ciastowych przeznaczone są do podnoszenia dzież z wózkami i ich opróżniania. Wywrotnice podnoszące oferują różne kierunki wywracania dzież z masa cukierniczą, prosto, na prawo, na lewo.

Typowe zagrożenia podczas pracy przy obsłudze wywrotnic mas cukierniczych to:

  • zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym;

  • zagrożenie uderzeniem przez dzieże;

  • zagrożenia poparzeniem przez gorącą masę cukierniczą;

  • zagrożenie spadającymi elementami;

  • zagrożenie upadkiem na śliskiej powierzchni spowodowanej rozlanymi substancjami znajdującymi się w dzieży;


Rys. 5. Wywrotnica do mas cukierniczych.


Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wywracania mas cukierniczych i ciast.

  Piekarz korzystający w swej pracy z wywrotnicy powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie pozwalające na obsługę do tego typu urządzeń. Przystępując do pracy musi być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak fartuch ochronny, czepek, rękawiczki, odpowiednie obuwie antypoślizgowe.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP