Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2001 | 2/2001 | 3/2001 | 4/2001 | 5/2001 | 6/2001 | 7-8/2001 | 9/2001 | 10/2001 | 11/2001 | 12/2001

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3 (356) MARZEC 2001


Stres w pracy zawodowej a zagrożenie stanu zdrowia osób z przewlekłymi chorobami układu krążenia i przemiany materii
Krystyna Nazar, Hanna Kaciuba-Uściłko, Ewa Wójcik-Ziółkowska, Barbara Kruk, Wiesława Pawłowska-Jenerowicz, Magdalena Bijak, Alicja Kodrzycka, Hubert Krysztofiak, Wiktor Niewiadomski, Gerard Cybulski

"Stres w pracy zawodowej jest czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca. Sprzyja też rozwojowi cukrzycy i otyłości. Słabo znany jest wpływ obciążeń psychospołecznych na stan zdrowia systematycznie leczonych pacjentów z przewlekłymi chorobami układu krążenia i przemiany materii. W badaniach własnych, którymi objęto pacjentów wykonujących zawodowo pracę wymagającą podejmowania odpowiedzialnych decyzji, koncentracji uwagi i powodującą napięcie emocjonalne, wykazano (na podstawie 24-godzinnych zapisów EKG i ciśnienia tętniczego) występowania znacznych wzrostów ciśnienia tętniczego, arytmii serca i epizodów niedokrwienia mięśnia sercowego, pomimo regularnego przyjmowania leków. Zmiany występowały częściej w czasie dni pracy określanych przez badanych jako stresogenne. U chorych na cukrzycę stwierdzono podwyższone stężenie glukozy we krwi w godzinach największej aktywności zawodowej."

Aktywny ochronnik słuchu z zewnętrznym układem zasilania
Paweł Górski, Leszek Morzyński

"W artykule przedstawiono opis aktywnego ochronnika słuchu przystosowanego do stosowania na stacjonarnych stanowiskach pracy oraz Baze stacjonarnych stanowisk pracy. Konstrukcje aktywnego ochronnika słuchu zmodyfikowano wykonując moduł umożliwiaj1cy wykorzystanie dostepnego źródła zasilania na stanowisku pracy. Do modułu przeniesiono czeoea elementów elektronicznych z nauszników aktywnego ochronnika słuchu."

Wdrażanie dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczenstwa
Krystyna Zakrzewska-Szczepańska, Małgorzata Kurowska

W ramach PHARE`99 w listopadzie ub.r. miała miejsce wizyta polskich ekspertów we Francji. Celem tej wizyty było zapoznanie sie z efektami wdrażania dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczenstwa i higieny pracy do prawa francuskiego. Czytelników na pewno zainteresuje dooewiadczenie francuskie dotyczące wdrażania dyrektyw Wspólnot Europejskich w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy do prawa krajowego.

Techniczne metody ograniczania zagrożenia odrzutem podczas frezowania drewna
Mariusz Dąbrowski

Podczas mechanicznej obróbki drewna przy użyciu pilarek tarczowych, strugarek oraz frezarek dolnowrzecionowych występuje bardzo niebezpieczne, mało dotychczas poznane, zjawisko odrzutu materiału obrabianego.
Odrzut jest niekontrolowanym, gwałtownym ruchem obrabianego przedmiotu lub jego fragmentu w kierunku przeciwnym do kierunku działania sił skrawających. Najczęściej odrzut jest jednocześnie skierowany przeciwnie do kierunku posuwu, powodując bezpośrednie zagrożenie - głównie dla operatora.
Następstwem uderzenia człowieka przez odrzucony z dużą prędkością przedmiotem jest często jego trwałe kalectwo lub śmierć. Z tego względu m.in. obrabiarki do drewna zaliczono do maszyn niebezpiecznych, a w zał. I, p.2.3 Dyrektywy 98/37/EC stwierdzono, że jeżeli maszyna może być użytkowana w warunkach, w których może występować zagrożenie spowodowane odrzucaniem kawałków drewna, to powinna być ona zaprojektowana, wykonana lub wyposażona tak, aby takie odrzuty były wyeliminowane lub, jeżeli to niemożliwe, aby te odrzuty nie stwarzały zagrożenia dla operatora i(lub) innych osób.
Dotychczas nie udało się wyeliminować zjawiska odrzutu, chociaż były podejmowane takie próby, np. we francuskim INRS opracowano i przebadano model piły tarczowej, przy użyciu której nie występuje zjawisko odrzutu. Okazało się jednak, że ze względów technologicznych piła ta nie może być zastosowana, gdyż jakość powierzchni przeciętego nią materiału jest nie do przyjęcia. Prowadzone obecnie prace nad zmniejszaniem zagrożenia odrzutem skupiają się głównie na technicznych metodach ograniczania ryzyka przez:
- doskonalenie urządzeń ochrony zbiorowej;
- zmiany w konstrukcji narzędzi skrawających;
- stosowanie parametrów technologicznych, przy których zagrożenie jest mniejsze

Bezwładne masy kotwiczące
Krzysztof Baszczyński, Zygmunt Zrobek

"Bezwładne masy kotwiczące są urządzeniami przeznaczonymi do ochrony przed upadkiem z wysokooeci. Umożliwiają zamocowanie indywidualnego systemu ochronnego, w miejscach, gdzie brak jest odpowiednich do tego celu elementów konstrukcji stałej. Na skuteczne powstrzymywanie spadania człowieka przez tego typu urządzenie kotwiczące ma wpływ zarówno tarcie `masy` o podłoże, jak i pochłanianie energii zachodzące wewnątrz jej konstrukcji."

Czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy. Zagrożenia biologiczne. Smaczne, ale czy zawsze bezpieczne ?
Krzysztof Kwarecki, Krystyna Zużewicz

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP