Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2001 | 2/2001 | 3/2001 | 4/2001 | 5/2001 | 6/2001 | 7-8/2001 | 9/2001 | 10/2001 | 11/2001 | 12/2001

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 11(364) LISTOPAD 2001


Zagrożenie biologiczne - wąglik
Jolanta Skowroń

Zagrożenia czynnikami biologicznymi stanowią ważny problem, na który ostatnio zwraca się szczególną uwagę. Czynniki biologiczne występujące w środowisku są to żywe mikro- i makroorganizmy oraz wytwarzane przez nie substancje chorobotwórcze, charakteryzujące się takim działaniem lub taką budową biochemiczną, która warunkuje ich działanie szkodliwe na organizm ludzki, co może być przyczyną różnego rodzaju chorób. Rodzaj Bacillus - laseczki tlenowe stanowią dużą grupę drobnoustrojów zarodnikujących, występujących w glebie, wodzie, na roślinach oraz w przewodzie pokarmowym zwierząt. Dla człowieka i zwierząt wyższych chorobotwórczy jest tylko jeden gatunek - laseczka wąglika (Bacillus anthracis), wywołująca ciężkie ogólne zakażenia. Laseczki wąglika to cylindryczne bakterie Gram-dodatnie o rozmiarach 1,0-1,4 x 3,0-10,0 µm, nieruchliwe, często w łańcuszkach o wyglądzie bambusa (rycina). Mają one zdolność wytwarzania przetrwalników (endospor), które są umieszczone w środku komórki. Właściwość ta umożliwia wysoką odporność laseczki na działanie czynników fizykochemicznych i długoletnią przeżywalność w środowisku zewnętrznym. Jedna komórka bakterii wytwarza z reguły jeden przetrwalnik, proces ten nie służy więc reprodukcji. Zdolność do różnicowania się komórki w kierunku wytworzenia przetrwalnika jest cechą genetycznie uwarunkowaną. (...)

System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (1)
Jerzy S. Michalik

W publikacji przedstawiono i omówiono pierwszą część zadań i procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, ustanowionego przez nowe przepisy krajowe: kryteria kwalifikacyjne, procedurę identyfikacji obiektów niebezpiecznych oraz procedurę zgłoszenia. Oceniono ich zgodność z wymaganiami Dyrektywy Seveso II.

Internetowa baza wiedzy dotycząca hałasu - SMOK
Paweł Górski, Grzegorz Makarewicz, Leszek Morzyński, Wiktor M. Zawieska

"Przedstawiono bazę danych zawierającą informacje dotyczące ochrony przed hałasem. Baza ta jest nową, rozbudowaną wersją "Bazy wiedzy o hałasie" opracowanej dwa lata temu. Ma ona całkowicie zmieniony interfejs użytkownika, zgody graficznie z witryną Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Zaprezentowano użyteczne narzędzia dostępne za pośrednictwem sieci Internet, które mogą służyć do celów edukacyjnych. Witryna z baża jest dostępna w sieci Internet pod adresem"

Dobór sprzętu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania z wysokości
Krzysztof Baszczyński, Ryszard Korycki

"Sprzęt uniemożliwiający rozpoczęcie spadania należy do kategorii środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości. Ideą jego stosowania jest uniemożliwienie osiągnięcia przez użytkownika strefy zagrożonej upadkiem z wysokości.
W skład każdego systemu uniemożliwiającego rozpoczęcie spadania wchodzą: punkt kotwiczenia, podzespół łączący i uprząż bezpieczeństwa.
W artykule omówiono ideę stosowania, podstawowe zasady doboru poszczególnychs składników oraz przykłady zastosowań."

Połączenia ochronne w maszynach (1)
Hubert Karski

"W artykule opisano w przystępny sposób najczęściej stosowane w Polsce środki ochrony przeciwporażeniowej, wykorzystujące przewody ochronne, ze zwróceniem uwagi na ich wady i zalety.
Przedstawiono też najistotniejsze wymagania wynikające z aktualnego stanu prawnego."

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP