Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2001 | 2/2001 | 3/2001 | 4/2001 | 5/2001 | 6/2001 | 7-8/2001 | 9/2001 | 10/2001 | 11/2001 | 12/2001

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 6 (359) CZERWIEC 2001


Niepewność wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu
Witold Mikulski, Piotr Tadzik

Przedstawiono wyniki badań poziomu mocy akustycznej wzorcowego źródła dźwięku w róznych warunkach pomiarowych przy zastosowaniu metody technicznej o klasie dokładności 2 i metody orientacyjnej o klasie dokładności 3, w określonych normach PN-EN ISO 3744 oraz PN-EN ISO 3746. Porównano wartości odchylenia standardowego odtwarzalności poziomów mocy akustycznej uzyskanych w badaniach z podanymi w wymienionych normach.

"Anteny łączności satelitarnej"
Jan Bogucki

W artykule opisano konstrukcje najpopularniejszych rodzajów anten stosowanych w łączności satelitarnej. Podano praktyczne przykłady zastosowania takich anten i ich parametry. Omówiono również metody pomiarów anten satelitarnych.

Priony - zagrożenia biologiczne spuścizną byłego tysiąclecia
Malwina Anna Zużewicz

"W pracy omówiono problemy dotyczące nowego rodzaju zagrożeń biologicznych. Przedstawiono historię badań niezwykłego czynnika biologicznego jakim jest prion.
Zwrócono uwagę na występowanie tego patogenu w środowisku człowieka i jego działanie na makroogranizmy. Wskazano grupy zawodowe, które mogą być eksponowane na działanie prionów. Przedstawiono dane i hipotezy, przydatne w kreowaniu bezpieczniejszego miejsca pracy oraz kierunki postępowania w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania."

Nowe urządzenia ochronne czułe na nacisk - obrzeżą i listwy przełączające
Jerzy Antosiak

"Otacza nas coraz więcej urządzeń wykonujących automatycznie niebiezpieczne ruchy, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. Na przykład szeroko rozpowszechnione samoczynnie zamykające się - za nami - drzwi. Aby nie dopuścic do urazów, na ruchomych krawędziach tego rodzaju urządzeń instaluje się czułe na nacisk obrzeża i listwy. Wymagania bezpieczeństwa stawiane tym urządzeniom ochronnym określa Europejska Norma EN 1760-2.
Obecnie prowadzone są prace nad projektem polskiej wersji tej normy."

Czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy. Zagrożenia środowiskowe. Geny wrażliwości środowiskowej.
Krzysztof Kwarecki, Krystyna Zużewicz

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP