Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2001 | 2/2001 | 3/2001 | 4/2001 | 5/2001 | 6/2001 | 7-8/2001 | 9/2001 | 10/2001 | 11/2001 | 12/2001

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7-8 (360-361) LIPIEC-SIERPIEŃ 2001


Przesłanki ergonomiczne "wyczuwania" maszyny przez człowieka
Jerzy Słowikowski

Niezawodna i "przyjazna dla operatora" maszyna powinna charakteryzować się dobrym "wyczuwaniem" przez operatora położenia i ruchu maszyny oraz jej elementów roboczych w przestrzeni pracy. W celu optymalizacji układów sterujących pod względem "wyczuwalności" zbudowano symulator, który działa na zasadzie pomiaru jakości regulacji według kryterium całkowego i pozwala na wieloparametryczną optymalizację parametrów układu sterującego.

Wybór systemu oświetleniowego na stanowiskach z komputerami a cechy użytkowników
Agnieszka Wolska

Prawidłowe oświetlenie stanowisk pracy z komputerem może być realizowane przez różne systemy oświetleniowe. Jednak przy każdym z nich uzyskuje się różny klimat świetlny w pomieszczeniu, który często decyduje o jego akceptacji przez użytkowników. Wybór systemu oświetleniowego powinien uwzględniać preferencje oświetleniowe użytkowników, które zależą od ich wieku, płci i doświadczenia przy pracy z komputerem.

Nowe biuro
Maria Konarska

Nowoczesna praca biurowa wymaga wysokich kwalifikacji merytorycznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym, nowej organizacji stanowiska pracy. Z tych względów praca biurowa zyskuje nową rangę i wysoki prestiż w rankingu zawodów oraz wymaga dostosowania warunków pracy do jej nowych zadań.

System zintegrowanych baz danych z zakresu bezpieczeństwa pracy na stronach internetowych - SINDBAD
Andrzej Biernacki

"System informatyczny SINDBAD udostępnia informacje charakteryzujące wybrane rodzaje dokumentów w sieci Internet za pomocą tworzonych dynamicznie stron www na podstawie wpisywanych przez użytkownika systemu warunków.
Dostęp do systemu jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszego zarejestrowania się użytkownika - podania danych osobowych i adresu e-mail."

Pentatlenek wanadu w środowisku pracy - zagrożenia i oznaczanie
Ewa Gawęda

Przedstawiono właściwości, szkodliwe działanie na organizm człowieka oraz występowanie najważniejszego ze związków wanadu, pentatlenku wanadu (V2O5) w polskim przemyśle. W związku z obniżeniem wartości NDS dymów i pyłów V2O5 opracowano nową metodę oznaczania związku w powietrzu na stanowiskach pracy, metodę dostosowaną do aktualnie obowiązującej wartości NDS.

Wodoodporne kremy ochronne
Jolanta Liwkowicz, Krzysztof Benczek, Joanna Kurpiewska

Kremy, żele i pasty ochronne chronią skórę przed działaniem szkodliwych czynników, również przed wodą i wodnymi roztworami detergentów. W artykule przedstawiono sposób badania i wyniki testów oceniających wodoodporność kremów hydrofobowych.

System informacji naukowo-technicznej w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii
Wioletta Klimaszewska

Środki ochrony indywidualnej stosowane w rolnictwie
Sylwia Krzemińska, Katarzyna Szczecińska, Krzysztof Makowski, Adam Pościk

Zagrożenia środkami ochrony roślin Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin oprócz niewątpliwych korzyści zagraża zdrowiu pracowników stykających się z nimi. Eliminacja zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin nie jest w praktyce możliwa; konieczne jest zatem zaopatrzenie pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Środki te tylko wtedy zabezpieczaj ą pracowników przed zagrożeniami, jeżeli mają odpowiednie właściwości ochronne i użytkowe, potwierdzone przez kompleksowe badania obejmujące m.in.: odporność na działanie substancji chemicznych, właściwości fizykomechaniczne i biofizyczne. Ocena właściwości ochronnych i użytkowych możliwa jest przez wyznaczanie odpowiednich parametrów oraz porównanie ich z wymaganiami przedstawionymi w kryteriach oceny dla tego rodzaju środków. Podstawowym założeniem przyjętym podczas opracowywania wymagań i metod badań było kompleksowe spojrzenie na ochronę pracownika, przy uwzględnieniu wszystkich rodzajów zagrożeń występujących podczas pracy ze środkami ochrony roślin oraz wszystkich niezbędnych do ochrony grup środków ochrony indywidualnej. (...)

Strategia i profilaktyka zagrożeń na przykładzie pracy w gorącym środowisku
Anna Marszałek

Czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy. Rytm życia, rytm przyrody...
KRZYSZTOF KWARECKI, KRYSTYNA ZUŻEWICZ

21 czerwca nadeszło przez wielu z nas oczekiwane lato, pora urlopów, a często i zmniejszenia intensywności naszych działań życiowych. Większość z nas reaguje na ten fakt wieloma zmianami natężenia procesów życiowych, zauważalnych, ale i ściśle związanych z naszym metabolizmem, o tym ostatnim informują nas dopiero wyniki przeprowadzonych badań biochemicznych krwi.
Manifestowanie się objawów rytmiki sezonowej w czynnościach naszego organizmu zależy w bardzo widoczny sposób od miejsca naszego zamieszkania. Ludzie żyjący w strefach okołorównikowych praktycznie przez cały rok żyją we względnie stałej proporcji dnia do nocy, światła do ciemności. Im dalej od równika proporcje te ulegają coraz wyraźniejszym zmianom. Mieszkańcy Petersburga kochają czerwcowe „białe noce", gdy w miejsce nocy przychodzi niezbyt długo trwający zmierzch / świt. Ale pamiętaj ą oni także zimę, gdy dzień trwa ledwie kilka godzin, a ludziom dokuczaj ą różnie nasilone stany depresyjne.
Jeszcze poważniejszy problem dotyczy mieszkańców północnych stref polarnych. Tam lato - czyli dzień polarny trwa przez kilka miesięcy, ale tyle samo trwa zima lub noc polarna. Takim skrajnym przykładem wpływu sezonu na życie biologiczne człowieka jest rytm płodności wśród zwierząt. Okres godów i następnie pora narodzin potomstwa są charakterystyczne dla poszczególnych gatunków zwierząt. (...)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP