Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2001 | 2/2001 | 3/2001 | 4/2001 | 5/2001 | 6/2001 | 7-8/2001 | 9/2001 | 10/2001 | 11/2001 | 12/2001

BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 5 (358) MAJ 2001


Ochrona środowiska bez granic
Ludgarda Buzek, Barbara Zeidler

Fragment referatu wygłoszonego na sympozjum polskich i niemieckich organizacji naukowych z okazji dziesięciolecia zawarcia bilateralnej umowy międzyrządowej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, które odbyło się w Warszawie w dniu 3.10.2000 r.

Ograniczanie ryzyka przy użytkowaniu pras. Środki ochronne nieodgradzające. Funkcjonalne środki bezpieczeństwa
Stanisław Kowalewski

Artykuł wieńczy cykl poświęcony ryzyku obsługi pras. W numerach 11/98, 3 i 4/00 BP przedstawiono poszczególne elementy procesu oceny ryzyka obsługi pras, tzn. zdefiniowano stanowiska pracy i sposoby obsługi pras, rozpoznano zagrożenia, oszacowano i oceniono ryzyko realizacji rozpoznanych zagrożeń. W tym artykule przedstawiono metody ograniczania ryzyka, ktore są zgodne z europejską koncepcją kształtowania bezpieczeństwa maszyn opartej na tzw. triadzie redukcji ryzyka do poziomu akceptowalnego.

Materiały kompozytowe stosowane do wytwarzania korpusów osłon spawalniczych
Zygmunt Kubacki, Grzegorz Owczarek, Adam Pościk

Owówiono zagadnienia związane z jakością, produkcją i normalizacją w Polsce w zakresie spawalniczych tarcz i przyłbic. Przedstawiono metody badań materiałów kompozytowych przeznaczonych do wytwarzania korpusów osłon spawalniczych oraz założenia szczegółowe dotyczące tych materiałów.

Zagrożenie pyłem kobiet w rodzinnych gospodarstwach rolniczych
Anna Mołocznik

Badania przeprowadzone w dziesięciu gospodarstwach rodzinnych, prowadzących produkcje mieszaną wykazały aktywne współuczestnictwo kobiet w prowadzeniu gospodarstw. Prace wykonywane przez kobiety koncentrują się w obrębie obejścia - głównie obrządek inwentarza, w polu natomiast są to przede wszystkim ręczne prace pielęgnacyjne oraz prace pomocnicze przy zbiorze płodów rolnych.

Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
Małgorzata Milczarek

Kształtowanie pożądanej kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wymaga stosowania odpowiednich narzędzi umożliwiających jej ocenę oraz monitorowanie. Przedstwione w artykule metody badania kultury bezpieczeństwa dotyczą przede wszystkim elementów związanych z klimatem organizacyjnym oraz panującymi w firmie wartościami i przekonaniami. Rezultaty badań mogą być wykorzystane do doskonalenia przedsiębiorstwa w zakresie bhp poprzez lepszą komunikację oraz integrację pracowników.

Czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy. Żywienie - element zdrowego stylu życia.
Krzysztof Kwarecki, Krystyna Zużewicz

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP