Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Partnerstwo dla prewencji | Bezpieczeństwo eksploatacji | Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy | Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy | CIS/ILO | PEROSH | Polska w UE - Dyrektywy | Współpraca z zagranicą


Współpraca z zagranicą

Współpraca naukowa z zagranicą jest istotnym elementem działalności Instytutu. Jest ona realizowana głównie przez pozyskiwanie i realizację projektów międzynarodowych, w tym w ramach programów ramowych UE,  a także przez programowanie, koordynowanie i organizowanie kontaktów z zagranicznymi instytucjami naukowymi, zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa pracy i ochroną zdrowia człowieka.

Instytut współpracuje także z wieloma organizacjami międzynarodowymi, m.in. z:


  • Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) pełniąc rolę Krajowego Ośrodka CIS,

    oraz agencjami Unii Europejskiej:
  • Europejską Agencją. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Bilbao). Instytut pełni rolę Krajowego Punktu Centralnego (Focal Point) Agencji,
  • Europejską Fundacją Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dublin).

Instytut stale współpracuje z wiodącymi placówkami zagranicznymi Europy, USA
i Kanady. Dyrektor Instytutu jest członkiem Międzynarodowej Grupy Dyrektorów Instytutów Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia (International Group of Directors of Ocupational Safety and Health Research Institutes). Ponadto,  pracownicy Instytutu uczestniczą jako przedstawiciele Rządu polskiego w pracach organów doradczych Komisji Europejskiej – w Komitecie Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (Advisory Committee for Safety and Health at Work - ACSH) i jego grupach roboczych, a także w Naukowym Komitecie ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents – SCOEL).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP