Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Oferta Krajowego Centrum CIS | Oferta Międzynarodowego Centrum CIS | Współpracownicy Krajowego Centrum CIS | Anglojęzyczna baza danych polskiego piśmiennictwa o bhp (OSH-BHP) | Numery CIS Newsletter | Linki | Wybrane bazy danych
CIS


Polecamy korzystanie z tego światowego źródła informacji o bhp
http://www.ilo.org/cisOSH-BHP


Polecamy dostęp do anglojęzycznej bazy polskiego piśmiennictwa o bhp
http://www.ciop.pl/5552.htmlMiędzynarodowe Centrum CIS - Informacje ogólne

   
Międzynarodowe Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS (International Occupational Safety and Health Information Centre CIS) działa od roku 1959 w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w Genewie, pełniąc rolę światowego ośrodka informacji, gromadzącego i upowszechniającego literaturę na temat  bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przed wypadkami i chorobami zawodowymi, ergonomii, inżynierii środowiska  oraz wielu dziedzin pokrewnych.  
Centrum CIS w Genewie zorganizowało sieć około 155 Krajowych, Współpracujących i Regionalnych Centrów CIS, znajdujących się w ponad 100 krajach na wszystkich kontynentach. W 2004r. powstało pierwsze Regionalne Centrum CIS. Sieć Centrów CIS stanowi światowy system informacji z zakresu bhp.

Międzynarodowe Centrum CIS
  • gromadzi piśmiennictwo z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dziedzien pokrewnych
  • upowszechnia informacje z zakresu bhp m.in. poprzez swą witrynę internetową
  • opracowuje komputerowe bazy danych i inne źródła informacji
  • organizuje konferencje i szkolenia
  • organizuje międzynarodową sieć Krajowych, Współpracujących i Regionalnych  Centrów CIS i prowadzi z nią  współpracę

W Polsce rolę Krajowego Centrum CIS pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy  - Państwowy Instytut Badawczy od 1960 r., włączając się w działania sieci już w rok po jej zorganizowaniu.

Zadania Polskiego  Krajowego Centrum CIS to, m.in.:
  • branie udziału w tworzeniu międzynarodowych źródeł informacji, m.in. poprzez dostarczanie do Centrum CIS w Genewie informacji o polskim piśmiennictwie i wydarzeniach z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii, przeznaczonych do zamieszczania w bazach danych i wydawnictwach informacyjnych
  • rozpowszechnianie informacji i wydawnictw, otrzymanych z sieci Centrów CIS, prowadzenie działalności informacyjnej
  • rozpowszechnianie w kraju informacji o działalności Międzynarodowego Centrum CIS i całej sieci Centrów CIS, jako ważnego źródła informacji o zagranicznych osiągnięciach w zakresie bhp
  • prowadzenie współpracy z siecią Centrów CIS
  • pośredniczenie pomiędzy krajowymi użytkownikami informacji a Centrum CIS w Genewie i w innych krajach

Polskie Krajowe Centrum CIS pozyskuje, gromadzi, udostępnia na miejscu i rozpowszechnia (m.in. drogą elektroniczną) materiały informacyjne, opracowywane przez Międzynarodowe Biuro Pracy MOP, Międzynarodowe Centrum CIS  i inne Centra CIS. Są to m.in.  czasopisma i biuletyny, w tym - elektroniczne, książki, poradniki i podręczniki, bazy danych, programy działalności,  informacje o najnowszych wydawnictwach, programy kursów i konferencji.

Krajowe Centrum udostępnia także na podstawie bazy CISDOC-TEXT pełne teksty dokumentów (do 150 stron), których opisy zamieszczane są w bazie CISDOC.
Więcej informacji :
Oferta Krajowego Centrum CIS

POLECAMY

DZIEŃ 28 KWIETNIA 2013


28 kwietnia 2013

(MOP) - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
(ITUC) - Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

DZIEŃ 28 KWIETNIA 2012


28 kwietnia 2012

(MOP) - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
(ITUC) - Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


28 kwietnia 2014

(ILO) - Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
(ITUC) - Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Informacja o Dniu (pol)

Plakat (pol)

Raport MOP (pol)

AKTUALNOŚCI MOP

Nowości MOP - Międzynarodowej Organizacja Pracy

103. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 2014

102. Międzynarodowa Konferencja Pracy, MOP 2013

AKTUALNOŚCI CIS

Nowości CIS - Międzynarodowego Centrum CIS

AKTUALNOŚCI SIECI CENTRÓW CIS

Nowości Międzynarodowej Sieci Centrów CIS

Wykaz Centrów CIS

Mapa Centrów CIS

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA

Nowości ITUC

Nowości SAFEWORK - MOP

Nowości WHO - Międzynarodowej Organizacji Zdrowia

Nowości OSH WORLD

Nowości CIOP - PIB

Nowości Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

WARTO ZOBACZYĆ

Encyklopedia MOP

Raport MOP dot. "zielonej ekonomii"

Publikacje MOP 2012 dot. "zielonych miejsc pracy" (pełne teksty)

Raport WHO dot. zdrowia

Raport MOP 2012 dot. pracy na świecie

Witryna MOP dot. pracy młodych osób

WYDARZENIA

XX Światowy Kongres BHP 24-27.08.2014, Frankfurt

XIX Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 11-15.09.2011 Istambuł, Turcja (nowa strona pokongresowa)

VI Międzynarodowa Konferencja Working on Safety Conference (WOS 2012), 11-14 września 2012, Sopot.

A+A  Targi BHP, Duesseldorf, 2013

Międzynarodowe Targi SAWO 2014