Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Partnerstwo dla prewencji | Bezpieczeństwo eksploatacji | Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy | Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy | CIS/ILO | PEROSH | Polska w UE - Dyrektywy | Współpraca z zagranicą


PEROSH

PEROSH - Partnership for European Research in Occupational Safety and Health – jest siecią 13-tu europejskich instytutów badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Celem działania PEROSH jest współpraca i koordynacja badań poszczególnych instytutów dla osiągnięcia zdrowszego, dłuższego i bardziej produktywnego życia zawodowego pracowników w Unii Europejskiej.

PEROSH współpracuje także z organami Unii Europejskiej oraz władzami poszczególnych krajów w celu wspierania opracowywania i realizacji polityki UE oraz polityki krajowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 2008 r. członkowie PEROSH realizują także wspólne projekty badawcze o tematyce będącej w obszarze wspólnych zainteresowań sieci.

CIOP-PIB uczestniczy w  następujących projektach badawczych:
 1. Comparison of European practices in the management of ageing workers
  (dr Joanna Bugajska - Zakład Ergonomii)

 2. Clearing-house systematic reviews on occupational health and safety topics
  (dr Elżbieta Łastowiecka-Moras - Zakład Ergonomii)

 3. Determination of workplace protection factors for Respiratory Protective Devices
  (mgr Krzysztof Makowski, dr Piotr Pietrowski, dr Agnieszka Brochocka
  - Zakład Ochron Osobistych)

 4. Exposure measurements and risk assessment of manufactured materials/nanoparticles
  (dr Elżbieta Jankowska - Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych)

 5. Hazard identification and engineered nanoparticles
  (dr Lidia Zapór - Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych)

 6. Safety culture and accidents: promotion of zero accidents vision)
  (dr Zofia Pawłowska – Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy)

 7. Well being at work
  (mgr Zofia Mockałło, mgr Marzena Malińska, mgr Karolina Pawłowska
  - Zakład Ergonomii)

Więcej informacji na temat działalności sieci PEROSH można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.perosh.eu/

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP