Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia - informacje ogólne | Maszyny | Narzędzia ręczne | Środki transportu i transportowane materiały | Hałas | Wibracje | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi | Uciążliwości | Inne

Zagrożenia czynnikami fizycznymi - oświetlenie

Problem: Niedostateczne natężenie oświetlenia


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy poziomy natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy są wystarczające do rozróżniania szczegółów pracy wzrokowej oraz łatwego i wygodnego wykonywania czynności?

Dokonywanie okresowych pomiarów natężenia oświetlenia oraz określanie jego równomierności.

Dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia do rodzaju wykonywanej czynności.


Czy napisy informacyjne i oznaczenia są dobrze widoczne?

Okresowe i systematyczne czyszczenie opraw oświetleniowych, źródeł światła i szyb w otworach okiennych.

Wymienianie na bieżąco uszkodzonych źródeł światła.

Stosowanie przenośnych i/lub miejscowych opraw oświetleniowych.


Problem: Występowanie zjawisk olśnienia  i stroboskopowego


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy występuje odczucie niewygody widzenia ze względu na zjawisko stroboskopowe i olśnienia?

Stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych z układami antystroboskopowymi oraz uwzględnieniem ochrony przeciwolśnieniowej.

Problem: Zagrożenie wybuchem


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy oprawy oświetleniowe w strefach zakwalifikowanych jako zagrożone wybuchem są wykonane w wersji przeciwwybuchowej?

Stosowanie prawidłowo dobranych opraw oświetleniowych wykonanych w wersji przeciwwybuchowej.

Info: 1, 4, 17, 28, 49

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP