Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia - informacje ogólne | Maszyny | Narzędzia ręczne | Środki transportu i transportowane materiały | Hałas | Wibracje | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi | Uciążliwości | Inne

Zagrożenia czynnikami fizycznymi - hałas

Problem: Narażenie na hałas maszyn i urządzeń:

  • obrabiarek do drewna
  • urządzeń do ostrzenia narzędzi
  • innych


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy występują przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN) hałasu na stanowiskach pracy ?

Okresowe dokonywanie pomiarów hałasu.

Informowanie pracowników o wynikach pomiarów


Czy są stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające hałas?

Eliminowanie hałaśliwych procesów technologicznych, maszyn i urządzeń.

Stosowanie obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych dla hałaśliwych maszyn i urządzeń.

Ekranowanie stanowisk pracy (ekrany dźwiękochłonno-izolacyjne).

Ograniczenie czasu pracy operatora.

Oznakowanie stref zagrożonych hałasem.


Czy są stosowane właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej słuchu (wkładki lub nauszniki przeciwhałasowe)? Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej słuchu.

Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie? Poddawanie pracowników wstępnym i okresowym badaniom lekarskim.

Info: 1-4, 6, 12, 17, 18, 24-26, 28, 44, 55, 60

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP