Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia - informacje ogólne | Maszyny | Narzędzia ręczne | Środki transportu i transportowane materiały | Hałas | Wibracje | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi | Uciążliwości | Inne

Zagrożenia czynnikami mechanicznymi - środki transportu i transportowane materiały

Problem : Zagrożenia urazami powodowanymi przez ruchome środki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiały:

  • dźwignice
  • wózki widłowe
  • ładowarki
  • transportery łańcuchowe
  • transportery rolkowe
  • wciągarki
  • inne


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy stosowane środki transportu są odpowiednio dobrane do wykonywanych zadań? Stosowanie środków transportu, mających odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa; dla dźwignic i dźwigów (wind) decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatacji po zmontowaniu przez przeszkolonych (uprawnionych) montażystów i dokonaniu odbioru przez inspektora UDT lub o dopuszczeniu do obrotu, zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obsługi lub DTR.

Czy środki transportu i ich elementy, np. haki, łańcuchy, liny, hamulce, sygnały dźwiękowe, są w stanie pełnej sprawności? Stosowanie sprawnych techniczne środków transportu z wyposażeniem zgodnym z instrukcją obsługi lub DTR.

Czy operatorzy mają odpowiednie kwalifikacje do obsługi danego środka transportu?
Zapewnienie kwalifikowanych operatorów, posiadających uprawnienia do obsługi danego środka transportu.

Czy istnieje zagrożenie przygniecenia przez manewrujące środki transportu, spowodowane: nie wyznaczeniem dróg przejazdu, złym stanem dróg, złą widocznością lub brakiem wyznaczenia strefy niebezpiecznej, wynikającej z manewrowania podczas transportu?
Prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporządkowanych drogach komunikacyjnych i transportu pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; wyznaczenie stref niebezpiecznych, wynikających z koniecznych manewrów środków transportu, doświetlenie dróg i stref oświetleniem sztucznym w przypadku złej widoczności.

Czy przewożony lub podnoszony ładunek ogranicza widoczność oraz może spowodować utratę statyczności? Prawidłowe układanie i mocowanie ładunku oraz rozładowywanie zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR

Uniemożliwienie uruchamiania środków transportu przez osoby niepowołane (nieuprawnione).

Zapewnienie funkcjonowania ograniczników ruchu środków transportu i ich zespołów.


Czy operatorzy wciągarek są zabezpieczeni przed skutkami zerwania się liny? Stosowanie osłony stanowiska operatora wciągarki np. ekranu z siatki.

Sprawdzenie okresowe stanu technicznego lin wciągarki.


Info: 4, 11, 12, 17, 30, 31, 33, 34, 36, 40-42, 44

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP