Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia - informacje ogólne | Maszyny | Narzędzia ręczne | Środki transportu i transportowane materiały | Hałas | Wibracje | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi | Uciążliwości | Inne

Zagrożenia czynnikami fizycznymi - wibracje

Problem: Narażenie na drgania mechaniczne (wibracje) maszyn i urządzeń:

  • pilarek łańcuchowych
  • innych urządzeń


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy występują przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN) drgań mechanicznych na stanowiskach pracy?

Okresowe dokonywanie pomiarów drgań mechanicznych.

Informowanie pracowników o wynikach pomiarów.


Czy są stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające zagrożenie drganiami mechanicznymi?

Zastąpienie pilarek spalinowych elektrycznymi.

Zapewnienie właściwego stanu technicznego pilarek spalinowych.

Regularne wymienianie amortyzatorów pilarek.

Szkolenie pracowników w zakresie profilaktyki (dotyczące ostrzenia łańcuchów, utrzymania pilarki w należytym stanie technicznym).

Skracanie czasu pracy pracowników narażonych na wibrację, np. poprzez rotację pracowników.


Czy są stosowane odpowiednie środki ochrony indywidualnej? Stosowanie właściwie dobranych rękawic chroniących ręce przed drganiami, niską temperaturą i wilgocią.

Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie?
Poddawanie pracowników wstępnym i okresowym badaniom lekarskim.

Info: 1-4, 6, 12, 17, 18, 24-26, 28, 44, 60

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP