Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia - informacje ogólne | Maszyny | Narzędzia ręczne | Środki transportu i transportowane materiały | Hałas | Wibracje | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi | Uciążliwości | Inne

Zagrożenia czynnikami mechanicznymi
- narzędzia ręczne

Problem: Zagrożenie urazami powodowanymi przez narzędzia ręczne podstawowe i z własnym napędem:

  • młotki
  • dłuta
  • przecinaki
  • wkrętaki
  • noże
  • siekiery
  • pilarki łańcuchowe
  • wiertarki
  • piłki ręczne
  • inne


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy narzędzia ręczne są właściwie dobrane do wykonywanych zadań? Stosowanie narzędzi ręcznych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczenie.

Czy narzędzia ręczne z własnym napędem są kompletne i w stanie pełnej sprawności? Wyposażenie zakładu w ręczne narzędzia z własnym napędem oznaczone znakiem bezpieczeństwa, posiadające ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania i instrukcję obsługi lub DTR w języku polskim.

Czy narzędzia ręczne są w dobrym stanie technicznym i pewnie mocowane na rękojeści? Prawidłowe zamocowanie (osadzenie) narzędzi na rękojeściach.

Czy narzędzia ręczne są w stanie pełnej sprawności, kompletne? Utrzymywanie ręcznych narzędzi w pełnej sprawności i kompletności oraz sprawdzenie przed użyciem.

Czy narzędzia ręczne w czasie przerw w pracy są właściwie zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych? Składowanie narzędzi ręcznych w wyznaczonych miejscach.

Czy pracownicy stosują odpowiednie środki ochrony indywidualnej? Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania.

Info: 3, 4, 12, 17, 44

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP