Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zagrożenia - informacje ogólne | Maszyny | Narzędzia ręczne | Środki transportu i transportowane materiały | Hałas | Wibracje | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi | Uciążliwości | Inne

Zagrożenia czynnikami fizycznymi - mikroklimat

Problem: Występowanie niskich temperatur oraz zwiększonej wilgotności w pomieszczeniach pracy


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy przeprowadzono pomiary mikroklimatu w środowisku pracy?

Przeprowadzenie pomiarów mikroklimatu w środowisku pracy.

Czy wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN)?

Informowanie pracowników o wynikach pomiarów.

Problem: Występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych przy pracach na otwartej przestrzeni


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy podjęto działania eliminujące bądź ograniczające zagrożenia?

Podjęcie działań redukujących lub ograniczających niekorzystne warunki mikroklimatu, np. założenie instalacji grzewczej, zadaszenie stanowisk pracy, wyeliminowanie przeciągów.

Stosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.

Zapewnienie napojów gorących i posiłków wg zapotrzebowania pracowników.

Wstrzymanie wykonywania prac na zewnątrz pomieszczeń przy silnym wietrze, mrozie poniżej -10 °C, śnieżycy i obfitych opadach deszczu.


Czy są stosowane odpowiednie środki ochrony indywidualnej?

Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej.

Info: 1-4, 14, 17, 24-26, 28

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP