Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Konferencje i seminaria | Targi, wystawy | Nasze nagrody i wyróżnienia | Konkursy | Wydarzenia | Galeria zdjęć | Zamówienia publiczne wszczęte | Zamówienia publiczne zakończone | Rozprawy Doktorskie w CIOP PIB


OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEZ CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

                             ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
                          tel. (0-22) 623 43 98,     fax: (0-22) 840.81.41Warszawa, dnia 03.04.2014 r.
Nr sprawy: EZ/ZP-4/2014  
Nr zamówienia: 72095 - 2014


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę samochodu osobowego


Ogłoszenie o zamówieniu  


SIWZ dla Wykonawców  


Wyjaśnienia dla wykonawców  


Ogłoszenie nr 76475-2014 o zmianie ogłoszenia nr 72095-2014  


Warszawa, dnia 24.03.2014 r.
Nr sprawy: EZ/ZP-3/2014  
Nr zamówienia: 62225 - 2014


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę samochodu osobowego


Ogłoszenie o zamówieniu  


SIWZ dla Wykonawców  


Wyjaśnienia dla wykonawców  


Warszawa, dnia 20.01.2014 r.
Nr sprawy:EZ/ZP-2/2014
Nr zamówienia:11967 - 2014


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę biletów transportu zbiorowego w Warszawie


Ogłoszenie o zamówieniu  


SIWZ dla Wykonawców  


Warszawa, dnia 10.01.2014 r.
Nr sprawy:TA/ZP-1/2014


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę zestawu manekinów      antropomorficznych            z systemami akwizycji danych do badań          dynamicznych          zjawisk mechanicznych towarzyszących upadkowi i powstrzymywaniu          spadania          człowieka z wysokości


Ogłoszenie o zamówieniu  


Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja TED  


SIWZ dla Wykonawców  


Warszawa, dnia 19.12.2013 r.
Nr sprawy:  EZ/ZP-27/2013

Numer ogłoszenia: 276239 - 2013


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ do pobrania :
Wyjaśnienia dla Wykonawców do pobrania :

Warszawa, dnia 05.12.2013 r.
Nr sprawy:  SZ/ZP-25/2013

Numer ogłoszenia: 263739 - 2013


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

przetarg nieograniczony rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych na przeloty zagraniczne,  oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne wraz z ubezpieczeniem podróżnych

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ do pobrania :


Wyjaśnienia dla wykonawców
Warszawa, dnia 05.12.2013 r.
Nr sprawy:  EZ/ZP-20/2013

Numer ogłoszenia: 262645 - 2013


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu :
SIWZ do pobrania :

Wyjaśnienia dla wykonawców

Warszawa, dnia 20.11.2013 r.
Nr sprawy:  TA/ZP-22/2013

Numer ogłoszenia: 246111 - 2013


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

przetarg na usługi w zakresie wsparcia technicznego

Ogłoszenie o zamówieniu :
SIWZ do pobrania :

Warszawa, dnia 14.11.2013 r.
Nr sprawy:  TO/ZP-21/2013

Numer ogłoszenia: 239955 - 2013


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

przetarg nieograniczony na sprzedaż w prenumeracie na 2014 r. czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych

Ogłoszenie o zamówieniu :
SIWZ do pobrania :

Wyjaśnienia dla wykonawców


wyjaśnienia dla Wykonawców 2
Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony
Załącznik nr 3 do SIWZ - poprawiony

Warszawa, dnia 19.09.2013 r.
Nr sprawy:  EZ/ZP-17/2013

Numer ogłoszenia: 191005 - 2013


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na sukcesywną dostawę paliw w systemie bezgotówkowym

Ogłoszenie o zamówieniu :
SIWZ do pobrania :

Wyjaśnienia dla wykonawców :
Wyjaśnienia dla wykonawców 24.09.2013 r.:
Warszawa, dnia 13.09.2013 r.
Nr sprawy:  EZ/ZP-16/2013

Numer ogłoszenia: 186305 - 2013


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

wykonanie usługi w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu :
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do pobrania :
Warszawa, dnia 17.07.2013 r.
Nr sprawy:  TA/ZP-14/2013

Numer ogłoszenia: 279608 - 2013


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Dostawa spektrometru podczerwieni z transformacją Fouriera

Ogłoszenie o zamówieniu :
SIWZ do pobrania :
Warszawa, dnia 26.06.2013 r.Ogłoszenie o wszczęciu postępowania


na wykonanie budynku laboratoryjnego Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu :
Wniosek o dopuszczenie do udziału : (.doc)
Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja w TED :

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu :

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu - publikacja w TED :115107 - 2013


Warszawa, dnia 18.06.2013 r.
Nr sprawy:  EZ/ZP-3/2013

Numer ogłoszenia: 115107 - 2013;


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

                                                                                                                                               
na świadczenie usług telekomunikacyjnych
                                                                                   
Ogłoszenie o zamówieniu :
SIWZ do pobrania :

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA :
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT :

Wyjaśnienia :
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy po zmianach :

                                                                                                                                                                 Warszawa, dnia 13.05.2013 r.
Nr sprawy:  TA/ZP-10/2013

Numer ogłoszenia: 74569 - 2013;


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Dostawa przenośnego multimedialnego komputera eksperymentalnego z wyświetlaczem 17, przystosowanego do projekcji 3D i układem co najmniej dwóch kart graficznych, bardzo wysokiej wydajności (przeznaczonego do prac eksperymentalnych w zakresie zastosowań technik rzeczywistości wirtualnej), umożliwiającego mobilną pracę z aplikacjami przetwarzania graficznego 3D w czasie rzeczywistym i prowadzenie eksperymentów w zakresie zastosowań technik VR, a także prace obliczeniowe i projektowe, wraz z instalacją, skonfigurowaniem i przetestowaniem systemu operacyjnego w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu :
SIWZ do pobrania :
Warszawa, dnia 25.04.2013 r.
Nr sprawy:  TA/ZP-9/2013

Numer ogłoszenia: 63057 - 2013;


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Dostawa sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalacja, skonfigurowanie i przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu :
SIWZ do pobrania :
Formularz ofertowy (OPZ) - Załącznik nr 1.1-1.5 do SIWZ :
Warszawa, dnia 19.04.2013 r.
Nr sprawy: EZ/ZP-8/2013

Numer ogłoszenia: : 155288 - 2013;

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Dostawa biletów transportu zbiorowego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :

Warszawa, dnia 10.04.2013 r.
Nr sprawy: TA/ZP-6/2013

Numer ogłoszenia: : 2013/S 072-119895

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


na dostawę kamery do badania wyładowań elektrostatycznych

Ogłoszenie o zamówieniu :
Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja TED :
SIWZ :


Warszawa, dnia 10.04.2013 r.
Nr sprawy: NK/ZP-7/2013

Numer ogłoszenia: : 2013/S 072-120190;

ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem


na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną w Łodzi - pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu :

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  :

Ogłoszenie o zamówieniu - publikacja TED :

Warszawa, dnia 04.04.2013 r.
Nr sprawy: TA/ZP-5/2013

Numer ogłoszenia: : 50385 - 2013;

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Warszawa: Dostawa chromatografu jonowego z detektorem przewodnościowym

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :

Warszawa, dnia 03.04.2013 r.
Nr sprawy: EZ/ZP-4/2013

Numer ogłoszenia: : 49325 - 2013;

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Dostawa biletów transportu zbiorowego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :

Warszawa, dnia 26.03.2013 r.
Nr sprawy: NK/ZP-2/2013

Numer ogłoszenia: : 2013/S 061-102619;

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM


z ogłoszeniem na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z dodatkową opieką medyczną - pliki:

Ogłoszenie o zamówieniu :

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Ogłoszenie o zamówieniu TED :

Warszawa, dnia 04.02.2013 r.
Nr sprawy: TA/ZP-1/2013

Numer ogłoszenia: : 17727 - 2013;

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


na dostawę modelu tułowia i głowy symulującego ruchy człowieka do badania przecieku wewnętrznego sprzętu ochrony układu oddechowego

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93