Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001-2002

Targi, wystawy

2013Odbyły się:

CIOP -PIB na Jubileuszowej XX Giełdzie Wynalazków

Jubileuszowa XX Giełda Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości w roku 2012” (5-10.02.2013 r., Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie)

Opracowanie prezentowane na stoisku CIOP-PIB:
Interferencyjna powłoka filtrowa do zapewnienia ochrony oczu przed szkodliwym oddziaływaniem promieniowania cieplnego
Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja i technologia wytwarzania powłoki interferencyjnej filtrów stosowanych np. w okularach ochronnych w przemyśle hutniczym. Konstrukcja powłoki zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym występującym na stanowiskach pracy, a jednocześnie pozwala na regulowanie poziomu przepuszczania promieniowania widzialnego. Dzięki temu uzyskuje się znacznie wyższy komfort obserwacji środowiska pracy. Opracowana technologia umożliwia nanoszenie powłoki na podłoża o dużej wytrzymałości, dzięki czemu wytworzone filtry ochronne są odporne na oddziaływanie czynników mechanicznych (iskry, odpryski, itp.), co zwiększa bezpieczeństwo pracowników.
Opracowana dokumentacja umożliwia wdrożenie rozwiązania do produkcji.

XVI edycja Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2013
12-14 marca 2013 r, Katowice

Więcej informacji ...

Targi Innowacje-Technologie-Maszyny Polska 2013
4-7 czerwca 2013 r., Poznań

Więcej informacji na temat targów ...

Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych w Łodzi

W dniach 17-18 października 2013 r. odbyły się Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych w Łodzi, na których swoje stoisko zaprezentował CIOP-PIB.

Więcej informacji: http://www.targi.lodz.pl/targi

Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy A+A 2013
W dniach 5-8 listopada 2013 r. w Dusseldorfie odbyły się wiodące dla branży bhp Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy A+A 2013, które są największym forum wystawienniczym na świecie, na jakim prezentowane są nowe rozwiązania w zakresie środków ochrony indywidualnej, ergonomii, medycyny pracy, ochrony przeciwpożarowej, przeciwoparzeniowej i przeciwwybuchowej, postępowania z materiałami niebezpiecznymi, ochrony przed hałasem, czy też utylizacji odpadów.
W tegorocznej edycji targów A+A uczestniczyło ponad 1.600 wystawców z 55 krajów, w tym 25 z Polski. Według danych organizatorów, podczas czterech dni targowych targi odwiedziło ponad 63 tysiące zwiedzających, co stanowi kolejny wzrost w historii organizowania tego przedsięwzięcia, w porównaniu do rekordowego wyniku z ubiegłej edycji. Po Rosji w 2009 r., Polsce w roku 2011, krajem partnerskim tegorocznych targów była Turcja.
Stałym elementem programu, obok specjalistycznych targów ze zintegrowanymi parkami tematycznymi, był też towarzyszący wystawie 33. Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, organizowany przez Federalne Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BASI). Kongres poświęcono najważniejszym osiągnięciom i innowacjom z zakresu bezpieczeństwa pracy i dedykowano ekspertom zawodowo zajmującym się kwestiami bezpieczeństwa, zdrowia i ergonomii.
Kolejnym ważnym dla środowiska przedsięwzięciem była też konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), służąca jako platforma dialogu i wymiany informacji o światowych trendach w prewencji.
CIOP-PIB uczestniczył w targach jako wystawca, prezentując swoją ofertę dotyczącą usług certyfikacji i oceny zgodności na indywidualnym stoisku jako jednostka notyfikowana nr 1437.

Więcej informacji na stronie:
http://www.aplusa-online.com/

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP