Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001-2002

Targi, wystawy

2003MIĘDZYNARODOWE TARGI BEZPIECZEŃSTWA I MEDYCYNY PRACY A+A 2003.
27-30.10.2003, Düsseldorf

Międzynarodowe Targi A+A są to nie tylko największe, ale i najważniejsze targi w swoim segmencie rynku. Impreza od chwili swego powstania w roku 1954, przez całe lata przyczyniała się do wzmacniania wrażliwości w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy. W większości przedsiębiorstw od dawna bowiem upowszechniało się przekonanie, że prewencyjna ochrona pracy i przyjazne zdrowiu warunki pracy nie tylko nie kosztują tak wiele, ale wręcz pozwalają na zaoszczędzanie znacznych kwot.
Ta wiodąca na świecie impreza dotycząca bezpieczeństwa pracy odbywa się co dwa lata w Niemczech. W tym roku wzięło w niej udział 1300 firm - wystawców z 50 krajów, prezentując bogatą ofertę produktów i usług, jak również koncepcje i rozwiązania dotyczące:
- zagadnień technicznych bezpieczeństwa pracy (m.in. z klasycznymi tematami: środki ochrony indywidualnej, moda i odzież robocza, bezpieczne urządzenia i sprzęt),
- ochrony zdrowia w miejscu pracy (np. medycyna w pracy, w podróży i ekomedycyna, kształtowanie bezpiecznych warunków pracy, ergonomia, zapobieganie stresom i nałogom),
- ochrony w sytuacji szczególnego zagrożenia (m.in. ochrona przeciwpożarowa, postępowanie  z materiałami niebezpiecznymi, bezpieczeństwo w transporcie),
- ochrony środowiska w zakładzie pracy (np. ochrona przed hałasem, usuwanie zanieczyszczeń/rekultywacja gruntu, oczyszczanie powietrza),
- zapobiegania powstawaniu szkód rzeczowych i spadkowi jakości
- pomiarów, regulacji, sterowania, nadzoru, ostrzegania.
Oferta Targów kierowana była przede wszystkim do pracowników służby BHP, inspektorów ds. ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, właścicieli i managerów przedsiębiorstw, lekarzy zakładowych i specjalistów medycyny pracy, przedstawicieli organów nadzoru państwowego i organizacji zawodowych, zaopatrzeniowców i tych wszystkich, którym nie jest obojętne zdrowie człowieka w miejscu pracy.
Tegoroczne Targi odwiedziło prawie 54 tys. zwiedzających, co w porównaniu z niespełna 48 tys. osób w roku 2001 obrazuje znaczący wzrost zainteresowania najnowszymi trendami i rozwiązaniami z tej dziedziny. To, że aż 1/5 zwiedzających Targi pochodziła spoza kraju je organizującego, a liczba odwiedzających z krajów należących do UE oraz z krajów kandydujących wzrosła od ubiegłego roku dwukrotnie, świadczy o rosnących znaczeniu współpracy międzynarodowej również w dziedzinie bezpieczeństwa pracy oraz o ujednolicaniu rynku europejskiego.


Więcej informacji - www.messe-duesseldorf.de

Dokumentacja fotograficznaTARGI INNOWACJI NAUKOWYCH I GOSPODARCZYCH INTARG
09-12.09.2003, Katowice

Międzynarodowe Targi Katowickie
ul. Bytkowska 1b
40-955 Katowice
tel. (032) 789 91 00 w. 301-307
fax (032) 254 02 27
e-mail: info@mtk.katowice.pl
http://www.mtk.katowice.pl

XV Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO'03
30.09-02.10.2003, Poznań  

Międzynarodowe Targi Bydgoskie "Sawo"
ul. Dworcowa 81
85-959 Bydgoszcz
tel. (0 52) 581 11 77, 581 11 79
fax (0 52) 581 11 76
e-mail: info@targi-sawo.com.pl
http://www.targi-sawo.com.pl

Dokumentacja fotograficzna


Wystawa plakatów poświęconych problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy
22-28.04.2003, Warszawa

W związku z obchodami Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, w dniach 22-28 kwietnia 2003 r. przed Salą Kolumnową Sejmu RP były wystawiane plakaty poświęcone problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Wystawa towarzyszyła uroczystemu posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.
Plakaty, które były wyeksponowane na wystawie są plonem organizowanego przez CIOP od 1997 roku konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy. Są one dostępne również na stronie internetowej CIOP


XI Międzynarodowe Targi BHP Środków Higieny, Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
XI TARGI TECHNIK ZABEZPIECZEŃ SAVEX
20–22.05.2003, Katowice

Organizatorem Targów były Międzynarodowe Targi Katowickie, a honorowy patronat objęli: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Targi BHP 2003 zostały połączone (tradycyjnie już) z XI Targami Technik Zabezpieczeń SAVEX oraz (po raz pierwszy) z XII Międzynarodowymi Targami Elektrotechniki, Elektroniki, Elektroenergetyki i Telekomunikacji – ELTARG.

Zakres tematyczny Targów Katowickich w 2003 roku obejmował przede wszystkim:
1. Systemy ochronne i bezpieczeństwa
2. Technikę przeciwpożarową i ratownicza:
  - Sprzęt pożarniczy
  - Sprzęt ratowniczy
  - Środki chemiczne
  - Umundurowanie i uzbrojenie
  - Urządzenia sygnalizacyjne
  - Środki transportu
  - Inne wyroby dla jednostek ratowniczo-gaśniczych
3. Zakłady Pracy ChronionejW drugim dniu targów, 21 maja 2003 r., Instytut zorganizował seminarium pn. „Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle”. Wzięło w nim udział ok. 50 osób – przedstawicieli zarówno dużych zakładów przemysłowych, jak i małych firm świadczących usługi w zakresie bhp oraz osób prywatnych, zainteresowanych tematyką seminarium.
Seminarium zostało zrealizowane z wykorzystaniem wyników zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej” oraz projektu celowego zamawianego PCZ-16-21 „System analizy wydarzeń wypadkowych w środowisku pracy dla potrzeb profilaktyki”.

Dokumentacja fotograficzna

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP