Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001-2002

Pracownia Promocji - Targi i Wystawy

Targi i wystawy krajowe

AKTUALNOŚCI

2002

XIV Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2002

Poznań, 24-26 września 2002 r.
www.targi-sawo.com.pl

Targi odbywały się pod patronatem:
- Ministra Pracy i Polityki Społecznej
- Głównego Inspektora Pracy
- Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

W programie przewidziano m.in. seminarium:
- Bezpieczeństwo przy pracach budowlanych w świetle nowych przepisów i praktyki organizowane w ramach IV Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy  (zobacz informacje o seminarium)- 25 września 2002 r.

Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy, we współpracy z: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcją Pracy, Ministerstwem Gospodarki, Polską Izbą Gospodarczą Budownictwa oraz Urzędem Dozoru Technicznego

 
 


- Bezpieczeństwo pożarowe budynków - nowe uregulowania prawne
Organizator: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

2001

IX Międzynarodowe Targi Środków Higieny, Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2001

Katowice, 9-11 maja 2001 r.

Targi zgromadziły 81 wystawców. Szacuje się, że odwiedziło kilka tysięcy zwiedzających - głównie osoby zajmujące się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie lub osoby prowadzące prywatną działalność gospodarczą związaną z tą tematyką.
Zakres tematyczny Targów: systemy ochronne i bezpieczeństwa, technika przeciwpożarowa i ratownicza (sprzęt pożarniczy, sprzęt ratowniczy, środki chemiczne, umundurowanie i uzbrojenie, urządzenia sygnalizacyjne, środki transportu, inne wyroby dla jednostek ratowniczo-gaśniczych) oraz Zakłady Pracy Chronionej.
Podczas targów Centralny Instytut Ochrony Pracy otrzymał następujące wyróżnienie:

- Nagrodę Głównego Inspektora Pracy w postaci ZŁOTEGO LAURU w kategorii ochron indywidualnych za nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem FASER N1-E3, opracowane przez CIOP przy współpracy z Politechniką Warszawską oraz Fabryką Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER w Tarnowskich Górach.

W ramach Targów w dniu 10 maja br. odbyło się seminarium nt. "Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pożarowe w miejscu pracy", zorganizowane przez CIOP we współpracy z firmami: TROAX oraz SICK. Szacuje się, że w seminarium uczestniczyło ok. 50 osób.

VIII Pokaz Wynalazków wyróżnionych na światowych wystawach innowacji w 2001 roku

Warszawa, 7-31 marca 2001 r.

Wystawa została zorganizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów w Muzeum Techniki NOT w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Do uczestnictwa w Pokazie zostały zaproszone firmy, instytucje i indywidualni wynalazcy, których innowacyjne rozwiązania uzyskały medale lub inne wyróżnienia w roku 2000. Podczas uroczystości otwarcia Pokazu Minister Nauki - Przewodniczący KBN, Minister Gospodarki i Prezes Agencji Techniki i Technologii wręczyli listy gratulacyjne i wyróżnienia laureatom Wystaw.

Centralny Instytut Ochrony Pracy otrzymał listy gratulacyjne za:

- sztywną piankę poliuretanową o zmniejszonej palności, opracowaną we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, nagrodzoną złotym medalem podczas 49 Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2000 w Brukseli
- adaptacyjny dźwiękowy sygnalizator bezpieczeństwa, opracowany we współpracy z firmą Svantek Sp. z o.o. z Warszawy, nagrodzony srebrnym medalem podczas 49 Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS EUREKA 2000 w Brukseli
- nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem FASER N1-E3, opracowane we współpracy z Zakładem Elektroakustyki Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Fabryką Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych "Faser" S.A. z Tarnowskich Gór, nagrodzone podczas 28 Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie.

2000

XII Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Ratownictwa i Rehabilitacji SAWO 2000

Poznań, 19-22 września 2000 r.

W targach wzięło udział ponad 300 wystawców z kraju i z zagranicy. Zakres tematyczny obejmował m.in.: ochrony indywidualne, sprzęt i urządzenia ochrony zbiorowej, sprzęt i środki utrzymania czystości, sprzęt pożarniczy i przeciwpożarowy, wyposażenie straży pożarnych, sprzęt i urządzenia ratownictwa, środki łączności i sygnalizacji, systemy alarmowe, aparaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczenia urządzeń poddozorowych, medycynę pracy, ochronę zdrowia, profilaktykę, rehabilitację zawodową, wydawnictwa branżowe, środki dydaktyczne, materiały szkoleniowe.

Podczas targów Centralny Instytut Ochrony Pracy otrzymał następujące wyróżnienia:

- GRAND PRIX SAWO 2000 (kategoria: edukacja i prewencja) za multimedialny zbiór materiałów szkoleniowych na płytach CD-ROM (autor)
- Złoty Medal MTP SAWO 2000 (kategoria: ochrony indywidualne) za krem ochronny AGROSAN AC (licencjonodawca).

72 Międzynarodowe Targi Poznańskie - Technologie Przemysłowe i Dobra Inwestycyjne - Nauka dla Gospodarki

Poznań, 12-16 czerwca 2000 r.

Targi zgromadziły 1757 wystawców z 33 państw. Ich zakres tematyczny obejmował m.in.: maszyny i urządzenia dla różnych rodzajów przemysłu, transport, chłodnictwo i ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, elektrotechnikę i elektronikę, automatykę przemysłową, aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny, urządzenia do eksploatacji gazów, materiały eksploatacyjne dla maszyn i pojazdów, usługi oraz surowce i półprodukty.

VIII Międzynarodowe Targi Środków Higieny, Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2000

Katowice, 10-12 maja 2000 r.

Targi zgromadziły 130 wystawców z kraju i z zagranicy. Ich zakres tematyczny obejmował systemy ochronne i bezpieczeństwa, technikę przeciwpożarową i ratowniczą oraz problemy związane z działalnością zakładów pracy chronionej.

Wystawa plakatów w Muzeum Plakatu w Wilanowie

Targi i wystawy zagraniczne

44th International Engineering Fair

16-20 września 2002 r., Brno, Czechy

www.bvv.cz/msv

3rd  International Machine Tools Exhibition

16-20 września 2002 r., Brno, Czechy

www.bvv.cz/int

29 Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie

4-8 IV 2001 r.

Wystawa została zorganizowana pod patronatem Szwajcarskiego Rządu Federalnego i odbyła się na terenach wystawowych PALEXPO w Genewie. Polski udział w Wystawie zorganizowało Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.
Stoisko polskie na 29 edycji tej Wystawy zostało zorganizowane po raz siódmy.
W roku 2001 CIOP zdobył brązowy medal za Ochrony kontaktowe oczu, chroniące przed promieniowaniem laserowym.
W dotychczasowym, sześciokrotnym udziale, międzynarodowej publiczności oraz biznesmenom zwiedzającym genewską wystawę zaprezentowano 54 wynalazki pochodzące głównie z instytucji naukowych, jak również z małych firm i od indywidualnych wynalazców. Polskie rozwiązania innowacyjne zdobyły dotychczas 49 medali, w tym 25 złotych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP