Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2012 | 2/2012 | 3/2012 | 4/2012 | 5/2012 | 6/2012 | 7/2012 | 8/2012 | 9/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA


NR 11 (494) LISTOPAD  2012


Psychospołeczne warunki pracy kierowcy autobusu komunikacji miejskiej
Andrzej Najmiec

Artykuł przedstawia ocenę psychospołecznych warunków pracy kierowców miejskiej komunikacji autobusowej na tle innych stanowisk pracy przedsiębiorstwa. Do oceny wykorzystano kwestionariusz Psychospołeczne warunki pracy (PWP). Kwestionariusz zawiera skale do pomiaru takich aspektów środowiska pracy, jak wymagania, kontrola, wsparcie społeczne oraz ich konsekwencje – samopoczucie fizyczne i psychiczne oraz potrzeba zmian.

Zagrożenia występujące podczas użytkowania hydraulicznych platform załadowczych
Bartosz Minorowicz

Hydrauliczne platformy załadowcze to urządzenia wspomagające prace przeładunkowe i w znaczący sposób odciążające oraz przyśpieszające prace ludzi. Ich popularność stale rośnie, a wraz z nią import używanych, wyeksploatowanych maszyn, głównie z Niemiec. Poprzez mnogość różnych wariantów konstrukcyjnych montowane są w busach, ciężarówkach, naczepach oraz autobusach. Oprócz zastosowań cywilnych wykorzystywane są przez wojsko a także służby obrony cywilnej. W artykule przedstawiono zagrożenia powstałe w wyniku ich niewłaściwego użytkowania i nie przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Przegląd badań warunków pracy z wykorzystaniem ocen subiektywnych
Marta Antoniak

Warunki pracy są czynnikiem istotnie warunkującym jakość życia pracowników oraz wpływającym na ich stan zdrowia. W Polsce badanie warunków pracy na poziomie krajowym jest badaniem obiektywnym – opiera się na wynikach pomiarów wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych w zakładach pracy. W celu poprawy warunków pracy oraz kształtowania środowiska pracy zgodnie z potrzebami pracowników celowe jest równoległe przeprowadzanie badań wykorzystujących subiektywne oceny środowiska pracy.
Artykuł ma za zadanie zaprezentować czytelnikom badania warunków pracy uwzględniające subiektywne oceny środowiska pracy w Unii Europejskiej i wybranych krajach świata.

Ocena podzespołów łącząco-amortyzujących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w warunkach dynamicznych
Krzysztof Baszczyński, Marcin Jachowicz

Według PIP i GUS upadek z wysokości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w środowisku pracy. Praktyka organizowania stanowisk pracy na wysokości oraz wykonywania tam różnych czynności wskazuje, że ciągle jedną z podstawowych metod zabezpieczania pracowników jest stosowanie indywidualnego sprzętu ochronnego, takiego jak np. system powstrzymujący spadanie, którego najważniejszym składnikiem jest podzespół łącząco-amortyzujący. Jego sposób działania w warunkach powstrzymywania spadania jest uzależniony od jego charakterystyki siła obciążająca – wydłużenie.
Niniejszy artykuł dotyczy opracowanej w CIOP-PIB metody badań takich charakterystyk zarówno składników indywidualnych systemów ochronnych jak i surowców włókienniczych stosowanych do ich produkcji. Przedstawiono w nim również przykładowe wyniki przeprowadzonych badań linek bezpieczeństwa wykonanych z taśm włókienniczych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Listopad 2012