Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | 1/2009 | 2/2009 | 3/2009 | 4/2009 | 5/2009 | 6/2009 | 7-8/2009 | 9/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 12/2009


1/2009

- Poważne awarie przemysłowe
- Pola elektromagnetyczne
- Środowisko zimne
- Zarządzanie BHP
- Przenośne pilarki łańcuchowe
- Czynniki biologiczne

2/2009

- Pola elektromagnetyczne
- Zagrożenia biologiczne w gastronomii
- Poważne awarie chemiczne i zagrożenia terrorystyczne
- Ocena zanieczyszczeń powietrza
- Kreatywność w pracy
- Wypadki w górnictwie

3/2009

- Mikroklimat zimny
- Problemy pracowników starszych
- Sieci informacyjne BHP
- Psychospołeczne warunki pracy
- Osoby niepełnosprawne
- Oświetlenie elektryczne
- Pola elektromagnrtyczne

4/2009

- BHP w kopalniach
- Mikroklimat zimny
- Style przywództwa
- Zagrożenia chemiczne
- Oświetlenie elektryczne
- Promowanie BHP

5/2009

- Modelowanie epidemii
- Technologie środków ochrony indywidualnej
- Relacje BHP - biznes
- Zagrożenia chemiczne
- Nietypowe stosunki pracy
- Zapobieganie katastrofom górniczym

6/2009

- Stres w zawodzie strażaka
- Ryzyko psychospołeczne w pracy
- Różnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe
- Wypadki w górnictwie
- Narażenie na mangan

7-8/2009

- Zbyt długi czas pracy
- Mechanizmy paniki
- Obciążenie fizyczne
- Zagrożenia biologiczne
- Czynnik ludzki a wypadkowość w kopalniach
- Filtracja aerozoli olejowych
- Drgania mechaniczne
- Hałas

9/2009

- Poważne awarie w transporcie chemikaliów
- Obciążenie termiczne w piekarni
- Zagrożenia elektromagnetyczne
- Hałas w szkołach
- Stres w zawodzie strażaka

10/2009

- Hałas w szkołach
- Wspomaganie strażaka
- Transport chemikaliów
- Stanowisko komputerowe
- Praca specjalisty ds. bhp
- Przyczyny katastrof w górnictwie

11/2009

- Czynniki rakotwórcze i mutagenne
- Obciązenia mięśniowo-szkieletowe
- Ryzyko zawodowe strażaka - Zarządzanie bhp
- Promieniowane optyczne

12/2009

- Czynniki rakotwórcze i mutagenne
- Zagrozenie czadem
- Promieniowanie optyczne
- Postawy pracowników wobec BHP
- 50-cio lecie CIS
- Portal Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP