Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Sprzęt ochrony głowy | Sprzęt ochrony twarzy i oczu | Sprzęt ochrony słuchu | Sprzęt ochrony układu oddechowego | Środki ochrony kończyn górnych | Środki ochrony kończyn dolnych | Odzież ochronna | Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości | Znaki bezpieczeństwa

Znakowanie odzieży ochronnej

Znakowanie odzieży ochronnej powinno zawierać następujące informacje:
  • rodzaj wyrobu,
  • nazwę, znak producenta,
  • wielkość odzieży, zgodnie z PN EN 340
  • numer normy, której wymagania odzież spełnia,
  • znak graficzny oraz klasę ochrony,
  • sposób konserwacji.

Dodatkowo oznakowanie powinno podawać informacje istotne dla określonego rodzaju odzieży ochronnej

Znakowanie odzieży ochronnej

Czynniki chemiczne
PiktogramPrzeznaczenie odzieżyKlasy ochrony


Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi

-

Czynniki biologiczne
PiktogramPrzeznaczenie odzieżyKlasy ochrony


Odzież chroniąca przed mikroorganizmami

-

Czynniki mechaniczne
PiktogramPrzeznaczenie odzieżyKlasy ochrony


Odzież chroniąca przed czynnikami mechanicznymi

-


Odzież chroniąca przed przecięciem  i przekłuciem

-


Odzież zabezpieczająca przed wciągnięciem w wirujące elementy maszyn

-


Odzież dla piaskarzy

-


Odzież chroniąca przed przecięciem piłą łańcuchową

-


Odzież ostrzegawcza X - klasa powierzchni materiału wg PN-EN 471 (1-3)
Y - klasa materiału odblaskowego wg PN-EN 471 (1 lub 2)

Czynniki termiczne
PiktogramPrzeznaczenie odzieżyKlasy ochrony


Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi zgodna z EN 531 A - niepalność
B - odporność na ciepło konwekcyjne
C - odporność na promieniowanie cieplne

D - odporność na rozpryski płynnego aluminium
E - odporność na rozpryski stopionego żelaza


Odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi (niepalna)

-


Odzież dla strażaków

-


Odzież chroniąca przed zimnem

-


Odzież chroniąca przed złą pogodą

-

Zagrożenie wybuchem
PiktogramPrzeznaczenie odzieżyKlasy ochrony


Odzież chroniąca przed wyładowaniami elektrostatycznymi

-

Promieniowanie jonizujące
PiktogramPrzeznaczenie odzieżyKlasy ochrony


Odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym

-

Znakowanie odzieży gazoszczelnej

Oznaczenie odzieży gazoszczelnej powinno poza podstawowymi informacjami dodatkowo uwzględniać:
  • rok produkcji,
  • znak graficzny przedstawiający ochronę przed chemikaliami i znak graficzny nakazujący zapoznanie się z instrukcją użytkowania.
  • typ odzieży np 1a,1b,1c,2.
             Rysunek.  Piktogram "Zapoznać się z instrukcją użytkowania"

Znakowanie fartuchów używanych przy stosowaniu noży ręcznych

Fartuchy chroniące przed przekłuciem stosowane do pracy z ręcznymi nożami powinny być znakowane w górnej części zewnętrznej powierzchni w sposób trwały,  wyraźnie widoczny i przedstawiać oprócz podstawowych informacji zgodnie z PN EN 340 dodatkowo: znak identyfikacyjny informujący, że powierzchnia na której się on znajduje jest powierzchnią zewnętrzną.

Znakowanie odzieży chroniącej przed przecięciem ręczną pilarką łańcuchową

Na oznakowaniu odzieży chroniącej przed przecięciem pilarką łańcuchową przenośną oraz w instrukcji użytkowania powinno znaleźć się ostrzeżenie, że po uszkodzeniu (przecięciu piłą łańcuchową) traci swoje właściwości ochronne, nie może być naprawiana i nie nadaje się do ponownego użytku. Znak graficzny powinien zawierać ponadto klasyfikację odzieży wg prędkości łańcucha tnącego.

Znakowanie odzieży ostrzegawczej

Znakowanie odzieży powinno zawierać informację o dopuszczalnej ilości cykli konserwacji po której odzież traci swoje właściwości ochronne ze względu na zmianę barwy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93