Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Sprzęt ochrony głowy | Sprzęt ochrony twarzy i oczu | Sprzęt ochrony słuchu | Sprzęt ochrony układu oddechowego | Środki ochrony kończyn górnych | Środki ochrony kończyn dolnych | Odzież ochronna | Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości | Znaki bezpieczeństwa

Znakowanie przemysłowych hełmów ochronnych

Każdy hełm ochronny (spełniający wymagania normy PN-EN 397) powinien mieć odlane lub wytłoczone znakowanie zawierające następujące informacje:
 • numer normy (EN 397 lub PN-EN397),
 • nazwę lub znak identyfikacyjny producenta,
 • rok i kwartał produkcji,
 • typ hełmu - według określenia wytwórcy (naniesiony zarówno na skorupie, jak i na więźbie),
 • rozmiar lub zakres rozmiarów (naniesiony zarówno na skorupie, jak i na więźbie).

Każdy hełm spełniający dodatkowe wymagania (wg normy PN-EN 397) powinien zawierać znakowanie (odlane, wytłoczone lub naniesione na trwałej samoprzylepnej naklejce) stwierdzające ten fakt. Znakowanie to może zawierać następujące symbole:
 • -20°C lub -30°C   - bardzo niska temperatura stosowania
 • +150°C               - bardzo wysoka temperatura stosowania
 • 440 Vac               - elektroizolacyjność
 • LD                       - odkształcenie boczne
 • MM                      - odpryski stopionego metalu

Do każdego hełmu ochronnego powinna być przymocowana etykieta zawierająca niżej wymienione informacje (w języku kraju, w którym hełm jest sprzedawany):
 • w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony hełm powinien pasować albo być dopasowany do rozmiaru głowy użytkownika;
 • hełm tak wykonano, aby pochłaniał energię uderzenia, ulegając częściowemu zniszczeniu lub uszkodzeniu skorupy lub więźby, często niezauważalnemu, hełm który został poddany uderzeniu powinien być wymieniony;
 • ostrzeżenie użytkowników przed niebezpieczeństwem modyfikowania lub usuwania oryginalnych części składowych hełmu lub ich zastępowania częściami innymi niż zalecane przez producenta, hełm nie powinien być dostosowany, w celu instalowania wyposażenia dodatkowego, w inny sposób niż zalecany przez producenta;
 • nie należy stosować do hełmu farb, rozpuszczalników, klejów i samoprzylepnych etykiet, z wyjątkiem zalecanych przez producenta.

 • Każdy hełm ochronny (spełniający wymagania normy EN 379:1995) powinien mieć odlane lub wytłoczone znakowanie zawierające następujące informacje:
  • numer normy (EN 379);
  • nazwę lub znak identyfikacyjny producenta;
  • rok i kwartał produkcji;
  • typ hełmu (według określenia wytwórcy), powinien być naniesiony zarówno na skorupie, jak i na więźbie;
  • rozmiar lub zakres rozmiarów, powinien być naniesiony zarówno na skorupie, jak i na więźbie;
 • Każdy hełm powinien mieć odlane lub wytłoczone znakowanie lub trwałą samoprzylepną etykietę stwierdzającą spełnienie dodatkowych wymagań, które podano poniżej:
  • bardzo niska temperatura - odpowiednio (-20)°C lub (-30)°C;
  • bardzo wysoka temperatura - +150°C
  • elektroizolacyjność - 440 Vac
  • odkształcenie boczne - LD
  • odpryski stopionego metalu - MM

Informacje dodatkowe

 • Do każdego hełmu ochronnego powinna być przymocowana etykieta zawierająca niżej wymienione informacje (w języku kraju, w którym hełm jest sprzedawany):
  • w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony hełm powinien pasować albo być dopasowany do rozmiaru głowy użytkownika;
  • hełm tak wykonano, aby pochłaniał energie uderzenia, ulegając częściowemu zniszczeniu lub uszkodzeniu skorupy lub więźby, często niezauważalnemu, hełm który został poddany uderzeniu powinien być wymieniony,
  • ostrzeżenie użytkowników przed niebezpieczeństwem modyfikowania lub usuwania oryginalnych części składowych hełmu lub ich zastępowania częściami innymi niż zalecane przez producenta, hełm nie powinien być dostosowany, w celu instalowania wyposażenia dodatkowego, w inny sposób niż zalecane przez producenta;
  • nie należy stosować do hełmu farb, rozpuszczalników, klejów i samoprzylepnych etykiet, z wyjątkiem zalecanych przez producenta.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93