Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Sprzęt ochrony głowy | Sprzęt ochrony twarzy i oczu | Sprzęt ochrony słuchu | Sprzęt ochrony układu oddechowego | Środki ochrony kończyn górnych | Środki ochrony kończyn dolnych | Odzież ochronna | Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości | Znaki bezpieczeństwa


Ogólne zasady znakowania środków ochrony indywidualnej

   Intencją ekspertów, opracowujących normy europejskie, było stworzenie jednolitych zasad znakowania, które wraz z informacjami zawartymi w instrukcjach użytkowania wyrobów, miały umożliwić dobór środków ochrony indywidualnej do zagrożeń na stanowiskach pracy. W dużej mierze cel ten został osiągnięty. Podstawowym problemem, w wielu przypadkach, pozostaje jednak odniesienie symboli znakowania, stanowiących informacje o spełnieniu wymagań normy, do konkretnych zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.

Tabela: Znakowanie środków ochrony indywidualnej chroniących przed czynnikami szkodliwymi

Nazwa grupyZnakowanie
Odzież ochronna


Środki ochrony kończyn dolnych


Środki ochrony kończyn górnych


Sprzęt ochrony głowy


Sprzęt ochrony twarzy i oczu


Sprzęt ochrony układu oddechowego


Sprzęt ochrony słuchu


Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości


Ze względu na to, że środki ochrony indywidualnej bardzo często wywołują u użytkowników uczucie dyskomfortu, konieczność ich noszenia przez cały czas trwania zmiany roboczej powoduje często negowanie przez pracowników ich przydatności. W rzeczywistości przekroczenia dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych występują często jedynie przy wykonywaniu niektórych czynności zawodowych i są krótkotrwałe. Rozwiązaniem tego problemu wydaje się być wprowadzenie i oznakowanie stref zagrożenia, w których pracownicy zobowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej, przy wykonywaniu określonych czynności zawodowych.


Znaki bezpieczeństwa

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93