Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Sprzęt ochrony głowy | Sprzęt ochrony twarzy i oczu | Sprzęt ochrony słuchu | Sprzęt ochrony układu oddechowego | Środki ochrony kończyn górnych | Środki ochrony kończyn dolnych | Odzież ochronna | Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości | Znaki bezpieczeństwa

Ochronniki słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe

Wszystkie nauszniki przeciwhałasowe powinny być oznakowane trwale w taki sposób, aby użytkownik mógł odczytać:
  • nazwę producenta
  • model nausznika
  • numer normy (PN-EN 352-1 lub EN 352-2), której wymagania spełnia dany nausznik

W przypadku nauszników, których konstrukcja umożliwia różne ustawienie czasz tłumiących niezbędne jest dodatkowe trwałe oznaczanie sposobu prawidłowego ustawienia czasz (np. napisy: "góra", "dół", "prawa", "lewa").

Wkładki przeciwhałasowe

Oznakowanie wkładek przeciwhałasowych powinno być dokonane bezpośrednio na ich opakowaniu lub urządzeniu dozującym wkładki. Powinno ono umożliwiać odczytanie:
  • numeru normy (PN-EN 352-2 lub EN 352-2), której wymagania spełniają dane wkładki
  • nazwę modelu wkładek
  • informację czy są one jednorazowego czy wielokrotnego użytku
  • instrukcję zakładania i używania
  • oznaczenie ich rozmiaru (nie dotyczy to wkładek formowanych indywidualnie dla użytkownika i noszonych w małżowinie usznej).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93