Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
Dane, raporty
.. | Stan sektora MSP | MS INDEKS - wskaźnik koniunktury informatycznej | Monitoring kondycji sektora MSP 2007 | Warunki dla funkcjonowania MSP (2006 r.) | INNOWACYJNOŚĆ 2006 | Przedsiębiorczość w Polsce w 2005 | Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w 2005 r. | Ocena poziomu wiarygodności ... (2004 r.) | Technologie niezbędne dla MSP

Roczne raporty o stanie sektora MSP w Polsce


w latach 2000-2006

przygotowywanie corocznie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (kontynuując inicjatywę zapoczątkowaną przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw)


Do ściągnięcia:

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2005-2006

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2004-2005

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2002-2003

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2001-2002

Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2000-2001Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy