Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
UŻYTECZNE STRONY - Instytucje i urzędy
.. | Instytucje i urzędy | Urzędy Wojewódzkie | Urzędy Marszałkowskie | Badanie opinii publicznej | Unia Europejska | Prasa

Instytucje i urzędy


Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
www.ciop.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
http://www.parp.gov.pl

Polska Konfederacja Pracodawców  Prywatnych Lewiatan
http://www.prywatni.pl

Krajowa Izba Gospodarcza
http://www.kig.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
http://www.zus.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny
http://www.stat.gov.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
http://www.gunb.gov.pl/

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
http://www.gugik.gov.pl/

Urząd Dozoru Technicznego
http://www.udt.gov.pl/

Instytut Geodezji i Kartografii
http://www.igik.edu.pl/

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
http://www.itb.pl/

Rada Ministrów
http://www.kprm.gov.pl/rm.html

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
http://www.mpips.gov.pl/

Ministerstwo Gospodarki
http://www.mgip.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
http://www.mrr.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
http://www.mswia.gov.pl/

Ministerstwo Transportu
http://www.mt.gov.pl/

Ministerstwo Budownictwa
http://www.mb.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.mnisw.gov.pl/

Ministerstwo Środowiska
http://mos.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
http://www.msz.gov.pl/

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mzios.gov.pl/

Ministerstwo Skarbu Państwa
http://www.msp.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
http://www.mgm.gov.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.mnisw.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://www.ms.gov.pl/

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://www.mkidn.gov.pl/

Komitet Badań Naukowych
http://www.kbn.gov.pl/

Urząd Zamówień Publicznych
http://www.uzp.gov.pl

Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa
http://www.fapa.com.pl

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy