Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
POPULARYZACJA BHP
.. | Wprowadzenie | Środki i formy popularyzacji bhp w MSP | Popularyzacji bhp prowadzona przez CIOP-PIB | Promocja bezpiecznych zachowań w miejscu pracy

Popularyzacja bezpiecznych zachowań w środowisku pracy
w małych i średnich przedsiębiorstwach


Popularyzacja  to inaczej rozpowszechnianie (upowszechnianie) wśród społeczeństwa w przystępnej, zrozumiałej dla ogółu formie jakiejś dziedziny wiedzy, czy najnowszych osiągnięć techniki, itp.

W przypadku popularyzacji bezpieczeństwa i higieny pracy działania popularyzatorskie służą podniesieniu świadomości społecznej w zakresie problemów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia. Ich rezultatem jest zwiększenie zainteresowania ochroną zdrowia i życia zatrudnionych, a co za tym idzie zmniejszeniu liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zmiana świadomości społecznej możliwa jest dzięki zmianie postawy  oraz uczuć ludzkich, z wykorzystaniem odpowiednich środków i form popularyzacji.

Działania tego typu mogą być prowadzone zarówno centralnie (np. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy CIOP-PIB), jak i lokalnie (w zakładach pracy), a jej adresatami może być całe społeczeństwa (popularyzacja skierowana do masowego odbiorcy), jak również pracownicy i pracodawcy.

Celem popularyzacji zagadnień bezpieczeństwa pracy i ergonomii skierowanej do masowego odbiorcy jest wyczulanie społeczeństwa na tę problematykę i wpływanie na postawy ludzkie (m.in. propagowanie prozdrowotnego i probezpieczngo trybu życia oraz kształtowanie postaw proekologicznych).

W przypadku pracodawców celem popularyzacji jest przekonanie ich, że w złych warunkach pracy nie powstanie produkt dobrej jakości. Poprawa warunków pracy musi zatem mieć pozytywny wpływ na ekonomikę przedsiębiorstwa. Pracodawcy, aby podejmować właściwe decyzje związane z poprawą warunków pracy w zakładzie, muszą mieć odpowiedni zasób wiedzy. Musi być także utworzony system silnej motywacji do działań na rzecz poprawy warunków pracy, z wykorzystaniem odpowiednich środków i form popularyzacji.

Popularyzacja zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa pracy wśród pracowników, w zakładach pracy, uzupełnia procesy szkolenia i przygotowuje dla tej problematyki podatny grunt, zwracając uwagę na najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w danym zakładzie.

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOPOcena ryzyka zawodowego w pięciu krokach
więcejPoradnik do oceny ryzyka zawodowego - Informacje ogólne, ocena ryzyka zawodowego (cz. I - II)
więcejListy kontrolne do identyfikacji zagrożeń (cz. III - IV)
więcej

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy