Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP


Prawo

Wykaz obowiązujących w polskim prawie regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy...
więcej    Czynniki zagrożeń   w środowisku pracy

Charakterystyka czynników zagrożeń występujących w środowisku pracy...
więcej    Dane, raporty

Wyniki badań,
dane,
opracowania,
raporty ...
więcej    

Serwis skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Wraz z serwisem dla mikroprzedsiębiorstw ma służyć  pomocą  pracodawcom w dostępie do informacji  z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Znajdziecie w nim Państwo między innymi przystępne opisy praw i obowiązków pracodawców i pracowników, charakterystyki czynników zagrożeń występujących w środowisku pracy (czynniki mechaniczne, elektryczność statyczna i energia elektryczna, hałas, drgania mechaniczne, pola elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, oświetlenie, środowisko termiczne, substancje chemiczne, pyły), podstawowe środki zapobiegania zagrożeniom. W  ofercie CIOP-PIB  znajduje się – oprócz oferty wydawniczej - informacja na temat prowadzonej przez Instytut certyfikacji kompetencji personelu z załączonym wykazem certyfikatów: wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalistów bhp, specjalistów ds. pomiarów parametrów warunków pracy, auditorów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w Serwisie będą pomocne w Państwa pracy.

Symbol nauki
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOPKRAJOWY SYSTEM USŁUG DLA MSP
więcej


Sieć Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB
więcej


Serwis z dziedziny BHP dla mikro - przedsiębiorstw
więcej


Serwis na temat wypadków przy pracy
więcej


Sprawdz czy jesteś MSP
więcej


Działania CIOP-PIB na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw
więcej


Stosowanie i  dobór środków ochrony indywidualnej w małych i średnich przedsiębiorstwach
więcej

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy